UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Komisija Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije za dodelu godišnje nagrade „Milorad Macura“ za najbolji master rad iz oblasti arhitekture i urbanizma, razmatrala je dve pristigle prijave na predlog Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta: master rad pod nazivom Primena biofilnog dizajna u cilju regeneracije: Park ekološke i psihološke obnove, autorke Milice Brajović, i master rad pod nazivom Arhitektonski identiteti – Japanski paviljon: Uloga svetlosti u kreiranju arhitektonskog identiteta, autorke Dragane Barbulov.

Nakon uvida u oba master rada, Komisija je jednoglasno donela sledeću odluku:

Godišnja nagrada „Milorad Macura“ za najbolji master rad iz oblasti arhitekture i urbanizma u školskoj godini 2021/2022, dodeljuje se Milici Brajović, za rad pod nazivom „Primena biofilnog dizajna u cilju regeneracije: Park ekološke i psihološke obnove“, odbranjen na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, pod mentorstvom prof. dr Aleksandre Stupar.

Komisija Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije za dodelu godišnje nagrade „Milorad Macura“ za najbolju doktorsku disertaciju iz oblasti arhitekture i urbanizma, razmatrala je četiri pristigle prijave doktorskih disertacija, i to: 1) predlog Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta, za disertaciju pod nazivom „Instrumentalizacija fenomena fluidnosti u arhitekturi XXI veka“, autorke dr Bojane Jerković-Babović; 2) dva predloga Građevinsko – arhitektonskog fakulteta – Univerziteta u Nišu, za disertaciju pod nazivom: „Planski okvir i smernice za razvoj malih gradova u procesu demografskog, prostornog i funkcionalnog opadanja – primer Regiona Južne i Istočne Srbije“, autorke dr Milice Ljubenović, kao i disertaciju pod nazivom „Uticaj promena fizičke i funkcionalne strukture područja višespratnog stanovanja na kvalitet života stanovnika u uslovima postsocijalističke transformacije na primeru grada Niša“, autorke dr Jelene Đekić; i 3) predlog Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Departmana za arhitekturu i urbanizam, za disertaciju pod nazivom: „Prostorno-vremenski obrasci korišćenja javnih prostora u centralnim pešačkim zonama gradova Vojvodine“, autora dr Stefana Škorića.

Nakon uvida u sve četiri disertacije, Komisija je jednoglasno donela sledeću odluku:

Godišnja nagrada „Milorad Macura“ za najbolju doktorsku disertaciju iz oblasti arhitekture i urbanizma u školskoj godini 2021/2022, dodeljuje se dr Bojani Jerković-Babović, d.i.a, za disertaciju pod nazivom „Instrumentalizacija fenomena fluidnosti u arhitekturi XXI veka“, odbranjenu na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, čiji je mentor prof. dr Vladimir Mako.