UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

SR 50x70_POSTER za sajt

… koliko snage imam ja … koliko sna? … 

 

 

27. – 30. septembra, 2022 godine

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet u nedelji od 27. -30. septembra 2022. godine počinje novu 2022/2023 školsku godinu manifestacijom “Nedelja sa arhitekturom 2022”.  

Manifestacija sadrži niz aktivnosti orijentisanih ka informisanju stručne i šire javnosti o obrazovnom procesu i istraživanjima u oblasti arhitekture koje fakultet sprovodi.  

Arhitektura je veoma važna komponenta opšte kulture, i namera nam je da ovom manifestacijom doprinesemo osnaživanju društvenih veza u ovoj oblasti i iniciramo konstruktivno i inovativno delovanje usmereno ka unapređenju kvaliteta obrazovanja, profesionalnog angažovanja mladih arhitekata i arhitekture u našem društvu u celini. 

Pozivamo sve zainteresovane, građane, institucije i društvene organizacije da uzmu učešće u planiranom programu i time postanu deo aktivne zajednice za razvoj kvaliteta u arhitekturi Srbije. 

SR_TABELA ZA WEB

Vodič kroz izložbe možete pogledati ovde  

Model