UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Uspešno održana izložba Devet paviljona | Nine Pavilions | 9つのパビリオン

1

Izložba pod nazivom Devet paviljona | Nine Pavilions | 9つのパビリオン studenata završne godine master akademskih studija arhitekture Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu uspešno je održana 16. i 17. jula 2022. godine u Galeriji Zadužbine Ilije M. Kolarca. Ovaj događaj predstavlja rezultat međunarodne saradnje između Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Ambasade Japana u Republici Srbiji i Fakulteta za nauku i tehnologiju Univerziteta Keio, Tokio, Japan. Radovi i prateća publikacija su za cilj imali istraživanje odnosa arhitektura-identitet, kao i njihovo predstavljanje u savremenom kontekstu. Izložba je povezana sa proslavom 140 godina prijateljskih odnosa Srbije i Japana (1882-2022).

Na svečanom otvaranju izložbe govorili su: v. prof dr Vladimir Milenković i v. prof. dr Dragana Vasiljević Tomić.

Izložbu su podržali: Ambasada Japana u Republici Srbiji, Zadužbina Ilije M. Kolarca i Informatika a.d.

Ova izložba je takođe obeležila i nastavak saradnje između Ambasade Japana i Arhitektonskog fakuletu na nizu aktivnosti koje za cilj imaju produbljivanje prijateljskih odnosa Srbije i Japana.

4

S leva na desno: Jelena Milivojević, Katarina Milovanović, Teodora Tadić, Katarina Smiljanić, Milica Radeč, Višnja Arsić, dr Dragana Vasiljević Tomić, Dragana Barbulov, Dimitrije Radoman, Igor Krstić, dr Ivan Filipović

2

3

5

6

7

8

9

10