UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

prijemni baner ljub

O B A V E Š T E NJ E

Nakon primljenog mejla kandidata (redni broj prijave 410) na Prijemnom ispitu za upis u prvu godinu OASA i IASA u školskoj 2022/2023. godini, Komisija za sprovođenje upisa je izvršila kontrolu Preliminarne rang liste objavljene na sajtu Fakulteta u sredu 29. juna u 22 sata.

Komisija je utvrdila da je usled tehničke greške pri prenosu podataka iz programa za beleženje odgovora kandidata za dalju obradu došlo do pomeranja redosleda odgovora za jednog  kandidata što je prouzrokovalo pomeranje odgovora za 10 kandidata.

Komisija je izvršila novu detaljnu proveru svih podataka i izvršila korekcije Preliminarne rang liste.

Nakon navedenog Komisija za sprovođenje upisa objavljuje ispravljenu Preliminarnu rang listu.

  • Kandidati imaju pravo da u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste, podnesu žalbu Komisiji, na adresu e-pošte prijemniaf@arh.bg.ac.rs, na OBRAZCU ZA PODNOŠENJE ŽALBI. Obrazac moraju odštampati, popuniti, potpisati, skenirati i poslati na adresu e-pošte prijemniaf@arh.bg.ac.rs.
  • Kandidati koji su podneli žalbu imaju pravo da, ISKLJUČIVO LIČNO, izvrše UVID U RAD. Uvid u rad će biti izvršen u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta, u skladu sa terminskim planom.
  • Komisija će odlučivati o žalbi Kandidata, o čemu će doneti odgovarajuće rešenje koje će biti istaknuto na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta, u skladu sa terminskim planom.
  • Kandidati, čije su žalbe odbijene u prvostepenom postupku, imaju pravo da u drugostepenom postupku ulože žalbu Dekanu Fakulteta u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje rešenja Komisije, na adresu e-pošte prijemniaf@arh.bg.ac.rs, na obrascu koji će biti objavljen na internet stranici fakulteta. Pravo žalbe Dekanu imaju ISKLJUČIVO KANDIDATI koji su se žalili u prvom stepenu. Obrazac moraju odštampati, popuniti, potpisati, skenirati i poslati na adresu e-pošte prijemniaf@arh.bg.ac.rs u skladu sa terminskim planom.
  • Dekan donosi konačnu odluku koja se objavljuje na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta, u skladu sa terminskim planom.

Konačna rang lista se objavljuje na oglasnoj tabli, internet stranici Fakulteta i na internet stranici Univerziteta. Univerzitetska konačna rang lista je osnov za upis Kandidata

 

OBRAZAC ZA PODNOŠENJE ŽALBI