УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

У светлу активности унапређења репрезентације и промоције Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, како у оквиру дигиталног тако и у оквиру реалног простора,  Факултет покреће иницијативу за формирање Студентске редакције УБ – АФ (РАФС).

Cover RAFS

О РАФС-у

РАФС представља студентску јединицу која се формира са циљем креативне и оперативне подршке Радној групи за унапређење квалитета репрезентације и промоције УБ – АФ (РАФ) у процесу реализације различитих формата презентације и дисеминације резултата наставног процеса.

РАФС се састоји из подјединица:

(1) Јединица за фотодокументацију, систематизацију и архивирање Студент репортер,

(2) Јединица за техничку подршку у процесу графичког презентовања и дистрибуирања садржајаСтудент технички уредник,

(3) Јединица за изложбене праксе – Студент кустос,

(4) Јединица за техничку подршку у формирању макетарнице и поставки изложби – Студент мајстор,

(5) Јединица за издавачку делатност УБ-АФ – Студент библиотекар,

(6) Јединица за координацију и логистичку подршку РАФС-а – Студент менаџер.

ОПИС ПОЗИЦИЈА И АКТИВНОСТИ

Опис позиције и број ангажованих студената Вештине

Студент репортер (5 позиција)

– Фотографисање семестралних изложби у току испитног рока,

– Фотографисање ревијалне изложбе у току Недеље са архитектуром,

– Повремено фотографисање атмосфере у току наставе – факултетске свакодневнице,

– Фотографисање ваннаставних активности,

– Фотографисање догађаја АФ (гостујућа предавања, конференције, скупови…),

– Фотографисање макета.

– Вештине фотографисања и кадрирања,

– Рад на рачунару и вештине обраде фотографија (постпродукција).

Студент технички уредник (6 позиција)

– Техничка припрема материјала за штампу (панои, позивнице…),

– Припрема и систематизација дигиталног материјала (у процесу израде Годишњака студентских радова УБ-АФ, веб изложбе, AF Files, AF Profiles),

– Асистенције уреднику Редакције интернет странице УБ-АФ у припреми графичког материјала (према темплејтима) за објаве на интернет страници АФ.

– Познавање програмског пакета Adobe (InDesign, PhotoShop Illustrator, Adobe Acrobat),

– Познавање програмског пакета MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

Студент кустос (10 позиција)

– Припрема информативних ознака за изложбе,

– Архивирање радова за ревијалне изложбе у просторијама факултета,

– Помоћ у поставци изложбе за Недељу са архитектуром.

– Вештине организације простора и архивирања материјала.

Студент мајстор (6 позиција)

– Техничка припрема материјала за обележавање и упутстава за употребу машина (по угледу на развијени пример),

– Техничка асистенција приликом поставки ревијалних изложби.

– Познавање програмског пакета MS Office (Word, Excel, PowerPoint),

– Вештине организације простора и архивирања материјала.

Студент библиотекар (3 позиција)

– Евидентирање постојећег фонда издавачке делатности – попис и систематизација,

– Преузимање и испорука публикација (нпр. транспортовање пакета са књигама при комуникацији са штампаријом).

– Познавање програмског пакета MS Office (Word, Excel, PowerPoint),

– Вештине организације простора и архивирања материјала.

Студент менаџер (5 позиција у оквиру 5 Јединица)

– Координација рада РАФС јединица (свака јединица има једног именованог координатора).

*Позиција ће бити одређена након иницијалног формирања свих Јединица.

– Познавање програмског пакета MS Office (Word, Excel, PowerPoint),

– Вештине комуникације и организације.

ВЕРИФИКАЦИЈА АНГАЖОВАЊА

За све одабране студенте за рад у РАФС-у биће спроведена верификација ангажовања кроз додатне ЕСПБ кредите и сертификат, а у складу са Правилником о вредновању ваннаставних активности студената.

НАЧИН ПРИЈАВЕ

Позивамо све студенткиње и студенте који су:

  • Редовни студенти Универзитета у Београду – Архитектонског факултета,
  • Спремни да одвоје одређени део свог слободног времена у току семестра за у учешће у активностима РАФС тима,
  • Мотивисани да активно учествују у активностима унапређења репрезентације и промоције Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, и
  • Креативни и комуникативни, и имају иницијативу и спремност да поделе своје идеје.

Сви заинтересовани/е се могу пријавити до 1. јула 2022. године попуњавањем кратком формулара на линку који следи:

Напомена: Могуће је пријавити се за више позиција. За сваку позицију потребно је попунити посебну пријаву (упитник).

За сва додатна питања контактирати Радну групу за унапређење квалитета репрезентације и промоције УБ – АФ (РАФ) путем мејл адресе: raf.af@arh.bg.ac.rs

Након увида у пријаве, одабрани кандидати ће бити позвани на интервју који ће се реализовати у периоду од 4. јула до 7. јула у просторијама Факултета.