UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Baner protokol januarskog roka

Školska 2021-2022.godina

Januarski ispitni rok održaće se od 17. januara do 09. februara.

Usled epidemije COVID-19 na Univerzitetu u Beogradu-Arhitektonskom fakultetu, tokom školske 2021/2022. godine, obavezno je nošenje maski,  dezinfekcija ruku i držanje međusobnog rastojanja. Pred početak svakog ispita potrebno je provetriti prostorije u kojima se ispit odvija,

kao i dezinfikovati stolove.  Preporučuje se i držanje otvorenih prozora tokom trajanja ispita, koliko god je to više moguće.  Ispiti će biti realizovani na sledeći način:

 

NAČIN SPROVOĐENJA ISPITA

 

Studio projekat 

Ispit traje 4 sata.

U prvom satu studenti uz pomoć asistenata postavljaju svoje radove i napuštaju salu.

Naredna dva sata nastavnici i saradnici ocenjuju radove i vrše selekciju radova za izložbu.

Četrvrtog sata se studentima saopštavaju ocene uz kratko obrazloženje, a zatim oni svoje radove pakuju i odnose.

Studenti čiji su radovi selektovani za izložbu svoje radove arhiviraju u definisanim prostorijama na Fakultetu, u skladu sa uputstvom koje dobijaju od nastavnika.

Zbog epidemiološke situacije u ovom roku neće biti usmene odbrane radova, kao ni otvorenih vrata za obilazak sala.

Studenti koji su se prijavili na spisak bolesnih od COVID-19 i koji su u karantinu, imaju pravo na odlaganje predaje rada u trajanju od dve nedelje (u dogovoru sa nastavnikom).

Mole se nastavnici da omoguće kačenje studentskih elaborata na Microsoft Teams platformi do vremena predviđenog za ispit (po rasporedu ispita), a da rok za kačenje na  Moodle platformu produže do kraja dana, zbog mogućeg zagušenja.

 

Predmeti koji se mogu polagati samo u jednom roku

 Ispiti ovog tipa (kod kojih se elaborati mogu predati samo u januarskom ispitnom roku), odvijaju se uz poštovanje epidemioloških mera.

Studenti koji su se prijavili na spisak bolesnih od COVID-19 i koji su u karantinu, imaju pravo na odlaganje predaje rada u trajanju od dve nedelje (u dogovoru sa nastavnikom).

Mole se nastavnici da omoguće kačenje studentskih elaborata na Microsoft Teams platformi do vremena predviđenog za ispit (po rasporedu ispita), a da rok za kačenje na  Moodle platformu produže do kraja dana, zbog mogućeg zagušenja.

 

Predmeti koji se mogu polagati u više rokova

 Ispiti ovog tipa (koje studenti mogu polagati u januarskom, kao i svim ostalim rokovima), odvijaju se uz poštovanje epidemioloških mera.

Studenti koji su se prijavili na spisak bolesnih od COVID-19 i koji su u karantinu, u ovom slučaju nemaju mogućnost odlaganja polaganja, već isti mogu prijaviti i polagati u narednim ispitnim rokovima.

Mole se nastavnici da omoguće kačenje studentskih elaborata na Microsoft Teams platformi do vremena predviđenog za ispit (po rasporedu ispita), a da rok za kačenje na  Moodle platformu produže do kraja dana, zbog mogućeg zagušenja.

 

 

PRODEKAN ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA

v.prof. Nebojša Fotirić

 

PDF Protokol