UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

USPESI STUDENATA: PRIZNANJE U OKVIRU MEĐUNARODNE NAGRADE Architecture MasterPrize (AMP)

Arhitektonski fakultet, Univerziteta u Beogradu duži niz godina realizuje aktivnost nominacija najuspešnijih završnih radova za priznate nacionalne i međunarodne studentske nagrade i konkurse u cilju promocije Fakulteta i prezentacije studentskih rezultata na nacionalnoj i međunarodnoj akademskoj sceni.

MasterPrize studentska nagrada za arhitekturu je međunarodni godišnji program za afirmaciju visokog arhitektonskog obrazovanja i mladih profesionalaca. Program nagrada promoviše izuzetne talente u nastajanju i afirmiše one koji pomeraju granice, koristeći nove, inovativne tehnologije i materijale i razvijajući naše buduće okruženje na načine koji su envajronmentalno senzitivni. Nagrada MasterPrize za arhitekturu posvećena je promociji kvalitetnih akademskih arhitektonskih ideja i projekata širom sveta, promociji novih talenata u arhitekturi, dizajnu enterijera i pejzažnom dizajnu, kao i obezbeđivanju diseminacione platforme studentima arhitekture koji su diplomirali.

Eksterna komisija za 2019/2020. godinu za ovu nagradu je predložila rad studenta Nikole Mitrovića, koji je nakon procesa evaluacije nagrađen posebnim priznanjem u kategoriji Conceptual Architecture.

01 prilog

Master završni rad pod nazivom E 75 2100: HRONOTOP polazi od hipoteze da se napušteni prostori javljaju u blizini infrastrukturnih sistema, poput auto-puta, petlje ili intermodalnih čvorišta. Shodno tome, predmet istraživanja je autoput E75 u starom delu grada, od Mostarske petlje do Autokomande, gde se uz linijsku infrastrukturu javlja nekoliko napuštenih prostora – BIP, logor Topovske šupe, napuštena gradilišta, kao i potpuno odsustvo pešaka. Projekat se zasniva na sagledavanju prostora kroz odnos prošlost – sadašnjost – budućnost i formiranju hronotopa u vidu spekulativnog narativa, koji prikazuje prostor auto-puta E75 2100. godine.

Nagrađeni master završni rad je realizovan u okviru mentorskog studija koji vode redovni profesor Milan Vujović i asistent Snežana Zlatković pod nazivom PUSTINJA U GRADU: ACCESS DENIED. Članovi mentorske komisije su redovni profesor dr Vladan Đokić i vanredni profesor dr Budimir Sudimac.

02 prilog