UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Image (7)

Na osnovu preporuka Senata Univerziteta u Beogradu nastava na Fakultetu obavlja se u hibridnoj formi, a u skladu sa potrebama izvođenja studijskih programa i prirodom nastave.

U tom smislu, Arhitektonski fakultet, nastavu u narednoj  školskoj 2021/2022. godini, obavlja će na sledeći način:

  1. Teorijska nastava na obaveznim predmetima realizuje se u školi uz mogućnost on-line prenosa.

Na prvoj godini, studenti IASA programa i 40 studenata OASA programa dolaze na predavanja prve nedelje, od broja indeksa 41 do 150 dolaze druge nedelje, a od broj indeksa 151 do 250 dolaze treće nedelje.

Na drugoj godini, studenti IASA programa 40 studenata OASA programa dolaze na predavanja prve nedelje, od broja indeksa 41 do 150 dolaze druge nedelje, a od broj indeksa 151 do 250 dolaze treće nedelje.

Na ostalim godinama, nastavnici samostalno određuju koja će grupa studenata slušati predavanja uživo a koja će ih pratiti on-line.

  1. Teorijska i praktična nastava na izbornim predmetima realizuje se ili u školi ili   on-line (videti raspored), a prema spisku koji su rukovodioci studijskih programa dostavili predmetnim nastavnicima.
  2. Sva nastava na studio projektu realizuje se u školi prema rasporedu.
  3. Sve vannastavne aktivnosti (radionice, seminari, gostujuća predavanja) biće realizovane u svečanoj sali 200.

 

 

 

Prodekan za nastavu

prof. Nebojša Fotirić