UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Cover

Prošlo je 85 godina od kako je na velikim studentskim demonstracijama u Beogradu ispred Patološkog instituta Medicinskog fakulteta ubijen Žarko Marinović, 25-godišnji student prava.

Studenti su tada, 4. aprila 1936. godine, bili pokretačka snaga najvećih društvenih promena, i pokazali su značaj borbe za sopstvena uverenja.

Prošle godine smo Vam prvi put čestitali Dan studenata bez svečanosti, dodele diploma i nagrada, a brucoši generacije 2020/2021. akademske godine, redefinišu ideju studentskog života, beskontaktno i “onlajn”. Čini se da je susret sa pandemijom virusa COVID 19 uspeo da prikrije uspehe i zasmeta nam da ih zajedno proslavimo.

Zato želimo da se prisetimo značajnih dešavanja i postignuća studenata u protekloj godini.

Januar 2020: ODRŽANA JE STUDENTSKA IZLOŽBA UMETNIKOVA KNJIGA

Pod umetnikovom knjigom razume se ‘jedan oblik teksta’, uređenog poretka znakova koji može biti ne samo pisani, već i vizuelni, prostorni ili zvučni, a čije se značenje u ovom slučaju proizvodi u formi knjige. Umetnikova knjiga zato nije ‘umetnička knjiga’ već knjiga (kao) umetnički rad, umetnička forma koju stvara, pravi i/ili organizuje umetnik. Studentski radovi su do sada izlagani u Beogradu na različitim sajmovima, na izložbama i festivalima. Budući da do sada ovi radovi nisu izlagani van Beograda, značajno je, kako za studente obe akademske zajednice Beograda i Kragujevca što su se u okviru ove izložbe izlagali u prostoru Galerije Studentskog kulturnog centra Kragujevac.

Februar 2020: USPEH STUDENATA NA CLIMATHON AKCIJI

CLIMATHON je najmasovnija kolektivna klimatska akcija u svetu, koja godišnje okuplja hiljade ljudi u preko 145 gradova i 55 zemalja na svim kontinentima, sa medijskim dosegom preko 300 miliona ljudi. U rešavanju ovih izazova učestvovalo je preko 80 studenata različitih fakulteta i predstavnika privrede-javnog i privatnog sektora. Timovi u kojima su učestvovali studenti Arhitektonskog fakulteta ostvarili su izuzetne rezultate. Za rešavanje prvog izazova “Urbana toplotna ostrva” studenti   Arhitektonskog fakulteta su osvojili prvo i četvrto mesto, a za rešenje izazova “Čvrsti komunalni otpad i ekološka svest građana” osvojili su drugo mesto.

Februar – Mart 2020: ODRŽANA JE STUDENTSKA IZLOŽBA – OBNOVA ŠKOLE U SELU PAKLEŠTICA

Projekat predstavlja nastavak saradnje studenata i nastavnika Arhitektonskog fakulteta sa stanovnicima i udruženjima staroplaninskih sela i članovima pokreta Odbranimo reke Stare planine sa kojima je formirana inicijativa STARA KAO NOVA i u okviru koje je u toku 2018-19. školske godine  realizovan projekat “Stara, ne dam te: Uređenje sale Doma kulture u selu Dojkinci na Staroj planini”. U osnovi oba projekta je ideja o povezivanju nastavnog procesa i realnog razvojnog konteksta radi formulisanja i realizacije društveno i ekološki odgovornih i ekonomski opravdanih rešenja SA i ZA lokalnu zajednicu. Njihov cilj je unapređenje kvaliteta života ljudi u staroplaninskim selima i zaštita prirode kao njihovog ključnog resursa za razvoj.

Februar – Mart 2020: ODRŽANA JE STUDENTSKA IZLOŽBA – OXYGEN U GALERIJI ZVONO

OXYGEN ispituje mogućnosti povezivanja sa prirodom u unutrašnjem prostoru, kroz građenje ambijenta artificijelnim elementima. Prostorni sklop OXYGEN stvara ambijent koji ohrabruje povezivanje prirode i čoveka. Savremeni život u gradu ostavlja malo vremena za odlazak u prirodu. Iskustvo boravka u prirodi treba približiti čoveku i u izgrađenom prostoru, budući da u njemu provodi najveći deo dana. Povezivanje sa prirodom, makar i asocijativnim putem a ne direktnim kontaktom, doprinosi ukupnom poboljšanju zdravlja ljudi. Transformabilnost i lakoća upravljanja modulima sklopa podstiču korisnika da se, pokrećući telo, fizički angažuje u izgradnji sopstvenog okruženja. Autori projekta su studenti Master Studijskog programa Unutrašnja arhitektura koji su projekat radili u okviru predmeta Strategije dizajna.

April 2020: ODRŽANA JE STUDENTSKA RADIONICA ''IZAZOVI KOVID 19: ARHITEKTURA PANDEMIJE''

Prepoznajući važnost aktivnog delovanja i efektivnog traganja za odgovarajućim reakcijama u svetlu pandemije KOVID-19, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet je inicirao i realizovao Online studentsku radionicu “Izazovi KOVID -19: Arhitektura pandemije” usmerenu na traganje za novim, inovativnim tipologijama i arhitektonskim scenarijima koji će činiti osnov za kreiranje prostorno-programskih rešenja u cilju smanjenja rizika širenja virusa. Radionica je realizovana u periodu od 13. do 27. aprila 2020. godine uz učešće studenata Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Radionica je realizovana kroz 4 faze u vidu (1) uvodne prezentacije, (2) PechaKucha prezentacije, (3) razrade idejnih rešenja i studija kroz diskusiju studenata, tutora i kritičara i (4) samostalnog rada studenata na finalizaciji idejnih rešenja.

Maj 2020: UB - AF JE PROGLAŠEN ZA NAJBOLJU INSTITUCIJU DIPLOMSKIH PROJEKATA U OKVIRU UnIATA’20 KONKURSA

UnIATA je godišnji konkurs koji kroz diplomske projekte predstavlja novu generaciju mladih arhitekata, urbanista i pejzažnih arhitekata na globalnom nivou. Konkurs predstavlja jednu od vodećih prezentacija diplomskih projekata i nudi nenadmašan uvid u aktuelne trendove u arhitektonskom obrazovanju širom sveta. Arhitektonski fakultet u Beogradu aplicirao je seriju diplomskih projekata u okviru UnIATA konkursa u decembru 2019. godine. Komisija za selekciju najuspešnijih završnih master radova za 2018/19. godinu za konkurs UnIATA’20 nominovala je ispred UB – AF sedam projekata realizovanih u okviru petog semestra programa Master akademskih studija. Fakultet je proglašen za najbolju instituciju diplomskih projekata u okviru konkursa.

Jun 2020: ODRŽANA JE STUDENTSKA IZLOŽBA MUZEJ DUNAVA

Izložba „Muzej Dunava“ predstavlja projekte sedamnaest studenata druge godine master i pete godine integrisanih studija na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Osnovni cilj ove tematske izložbe bio je istraživanje kulturološkog i izlagačkog potencijala reke Dunav u savremenom trenutku, kao i ispitivanje mere arhitektonskog delovanja u osetljivoj prirodnoj sredini reke, te odnosa budućeg muzeja prema ekosistemu, mikroklimi, dinamici reke i jačini njenog toka. Svaki studentski projekt obuhvaćen ovom izložbom je po sebi individualnog karaktera i specifičan po izboru teme, lokacije i prostorne intervencije. Prilikom otvaranja, prisutnima su se obratili predstavnici organizatora, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Turističke organizacije Srbije, kao i mentor izložbe i studenti – autori.

Jun – Avgust 2020: ODRŽANA JE STUDENTSKA IZLOŽBA SOUND DRAWING

Crtež počinje od zida, kao atipičnog konteksta i razmere u okviru kojih treba da deluje. Odnosi se prema njegovom erozivnom karakteru kao onom koga treba sačuvati u svom izvornom obliku, ili pak kao onom čija nagrizanja treba dodatno stimulisati pokretom. Kreira se nov sloj – linearna struktura na određenom, promenljivom odstojanju od zida. Između građenja linearnog i zida kao postojećeg stanja postavlja se nov element kao medijator i prenosilac zvuka. Linearna struktura nosi sa sobom i niz pomerljivih tačkastih elemenata koji menjaju karakter linije. Namera crteža je da ispita pokretljivost linije u međuodnosu sa zvukom, da čitanjem otkrije preplitanja i mimoilaženja kako vidljivih, tako i nevidljivih tragova koji nastaju od pomeranja, razvlačenja, natezanja postavljenih slojeva crteža.

Oktobar 2020: ODRŽANA JE STUDENTSKA RADIONICA PONOVNA UPOTREBA ZAJEDNIČKIH PROSTORA NOVOBEOGRADSKIH BLOKOVA: KO-DIZAJN URBANIH ZAJEDNICA

Zadatak radionice je bio usmeren na promišljanje zajedničkih prostora novobeogradskih blokova i ispitivanje potencijala za njihovu obnovu ili re-dizajn. Fokus je bio na participativnom procesu projektovanja zajedničkih prostora, od vrednovanja ovih prostora zajedno sa stanarima, mapiranja potreba stanara, do predloga budućih intervencija i definisanja programa i načina funkcionisanja tih prostora. Rezultati radionice su predstavljeni na DETMOLD CONFERENCE WEEKS 2020: The Human Habitat in Times of Transformation konferenciji organizovanu od strane TH OWL u novembru 2020. godine.