UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

MORPHO-LAB U SARADNJI SA AMBASADOM REPUBLIKE SLOVENIJE U BEOGRADU UČESNIK JE MEĐUNARODNOG PROJEKTA EUROPE READR

01_Cover za sajt Europe Readr(1) (1)

U okviru projekta „EUROPE READR“ Ambasada Republike Slovenije u Beogradu u saradnji sa Laboratorijom za morfologiju i tipologiju grada (Morpho-Lab), rukovodioca dr Vladana Đokića,  u okviru Centra za istraživačku delatnost Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, realizuje projekat mobilnog paviljona / prostorne instalacije u javnom prostoru.

Europe Readr (Europe Readr – the future of living / https://www.eunicglobal.eu/news/europe-readr) je projekat iniciran od strane Ministarstva spoljnih poslova Republike Slovenije povodom predstojećeg predsedavanja Slovenije Savetom Evropske unije od jula do kraja decembra 2021. godine. Projekat će biti realizovan u saradnji sa Nacionalnim institutima Evropske unije za kulturu (EUNIC). Cilj projekta je da podstakne kulturu čitanja i kritičko razmišljanje u društvu o budućem životu, da podrži stvaranje javnih prostora za razmenu i debatu o zajedničkim evropskim vrednostima, da otvori dijalog o Evropskom zelenom dogovoru (European Green Deal), održivosti i urbanizmu kroz seriju aktivnosti zasnovanih na međunarodnoj saradnji i kreativnosti.

Laboratorija za morfologiju i tipologiju grada (Morpho-Lab), rukovodioca dr Vladana Đokića, u okviru Centra za istraživačku delatnost Arhitektonskog fakulteta u Beogradu učestvovaće u  jednoj od aktivnosti projekta Europe Readr koja će okupiti veliki broj škola arhitekture iz celog sveta. Mreža arhitektonskih škola i ekspertski timovi radiće u predstojećem periodu na projektovanju i realizaciji paviljona / prostornih instalacija u javnim prostorima koji će imati za cilj da doprinesu ostvarenju ciljeva projekta Europe Readr. Proces projektovanja i realizacije paviljona / prostornih instalacija predviđa uključivanje studenta kroz različite vannastavne aktivnosti (radionice, seminare, konkurse i sl.).

I faza / studentski konkurs za idejno rešenje paviljona / prostorne instalacije

II faza / radionica razrade konkursnih rešenja

III faza / izvođenje i realizacija paviljona / prostorne instalacije u javnom prostoru na        teritoriji grada Beograda

 

Projektni tim laboratorije za morfologiju i tipologiju grada (Morpho-Lab) koji sprovodi realizaciju projekta:

dr Vladan Đokić, redovni profesor, dekan, rukovodilac Morpho-Lab laboratorije

dr Ana Nikezić, vanredni profesor

dr Milica Milojević, docent

dr Jelena Ristić Trajković, docent

dr Verica Krstić, docent

dr Anđelka Bnin-Bninski, naučni saradnik

dr Aleksandra Đorđević, asistent

dr Mladen Pešić, asistent

doktorand Miloš Kostić, asistent

doktorand Aleksandra Milovanović, istraživač pripravnik

doktorand Miloš Tomić, istraživač pripravnik

 

 

 

I FAZA / STUDENTSKI KONKURS

Studentski konkurs za idejno rešenje paviljona / prostorne instalacije predstavlja prvu fazu u realizaciji projekta. Zadatak ovog konkursa je koncipiranje i izrada idejnog rešenja paviljona / prostorne instalacije namenjene promociji čitalačke kulture, čija se realizacija predviđa kroz drugu i treću fazu realizacije projekta.

 

II FAZA / RADIONICA

Izabrana rešenja biće predmet razrade u okviru studentske radionice koju će organizovati Arhitektonski fakultet u Beogradu i koje će uslediti nakon konkursa. Radionica će studentima omogućiti dodatno praktično iskustvo i saradnju sa kolegama iz drugih disciplina.

Imajući u vidu da su radionice zamišljene kao multidisciplinarne, kritičari na radionicama biće eksperti i partneri iz različitih oblasti tehnike, tehnologije, umetnosti i društveno-humanističkih nauka.

 

III FAZA / IZVOĐENJE

 

Okvirni terminski plan:

  • I faza / mart 2021.

Studentski konkurs – izbor idejnih rešenja za razradu

  • II faza / april – maj 2021.

Studenti iz različitih disciplina (arhitektura, društveno-humanističke nauke, primenjena umetnost, umetnost, elektrotehnika, građevinarstvo, itd…) razvijaju i razrađuju nagrađene konkursne ideje (razrada detalja, izbor materijala, konstruktivne karakteristike, elementi osvetljenja, sadržaj itd.)

  • 1-14. septembar 2021. Poslednji korak, izvođenje projekta.
  • Sredina septembra – Svečano otvaranje i predstavljanje Europe Readr prostorne instalacije (događaji namenjeni promociji čitalačke kulture, promocije, izložbe i drugi prateći program).