UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

K O N K UR S za najbolji naučno istraživački i stručni rad studenata u 2020. godini

Image

UNIVERZITET U BEOGRADU

raspisuje

K O N K UR S 

za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata u 2020. godini

 

U cilju podsticanja što boljeg uspeha na studijama, razvijanja interesovanja za naučno-istraživački i stručni rad studenata, podsticanja kreativnog i kritičkog mišljenja kod njih, Univerzitet u Beogradu studentima osnovnih akademskih studija, odnosno integrisanih akademskih studija, kao i prethodnih godina, dodeljuje nagradu za najbolji naučno-istraživački i stručni rad iz svake od grupacija fakulteta, izrađen u prethodnoj kalendarskoj godini.

Pismeni, diplomski, seminarski i drugi studentski radovi koji predstavljaju nastavnu obavezu, ne mogu da budu podneti na konkurs.

Rok za prijavljivanje radova na konkurs je 30. mart 2021. godine.

U prilogu rada dostavlja se zapečaćena koverta na kojoj je naznačena šifra rada, a u kojoj su navedeni sledeći podaci o autoru: ime i prezime, naziv studijskog programa, godina studija, kontakt adresa, elektronska adresa i broj telefona.

Radovi se dostavljaju Prodekanu za nastavu i nauku prof. dr Ani Nikezić, u štampanoj (dekanat-soba 202 u periodu od 10h do 14h)  i elektronskoj formi (prodekan.za.nastavu@arh.bg.ac.rs )  – nepotpisani, sa šifrom i kratkom stručnom ocenom fakulteta.