UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Pristupno predavanje 18.01.2021 – SIMBOLIČKO – IDEOLOŠKA PREDSTAVA SVETE TROJICE NA BOGORODIČINOJ CRKVI U STUDENICI

 

 

 UNIVERZITET U BEOGRADU  – ARHITEKTONSKI FAKULTET

Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava sve zainteresovane da će se održati javno pristupno predavanje kandidata koji se bira u  zvanje docenta za užu naučnu oblast: Istorija, teorija i estetika arhitekture i vizuelnih umetnosti i obnova graditeljskog nasleđa, na Departmanu za arhitekturu u okviru raspisanog konkursa od 04. novembra 2020. godine.

 

Na osnovu člana 43. Statuta Univerziteta u Beogradu i člana 3. Pravilnika o minimalnim uslovima za zvanje nastavnika na Univerzitetu u Beogradu,  a u skladu sa Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu,  Komisija za ocenu pristupnog predavanja, za izbor nastavnika u zvanje docenta, za užu naučnu oblast: Istorija, teorija i estetika arhitekture i vizuelnih umetnosti i obnova graditeljskog nasleđa, na Departmanu za arhitekturu, u sastavu:

  • dr Marko Nikolić, predsednik

docent Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta,

  • dr Vladimir Mako, član

redovni profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta i

  • dr Miodrag Šuvaković, član

redovni profesor Univerziteta Singidunum u Beogradu – Fakulteta za medije i komunikacije,

 

zakazuje izvođenje pristupnog predavanja, sa temom:

 

SIMBOLIČKO – IDEOLOŠKA PREDSTAVA SVETE TROJICE NA BOGORODIČINOJ CRKVI U STUDENICI

 

Pristupno predavanje održaće se dana 18. januara 2021. godine, u amfiteatru, sa početkom u 10,00 časova. Kandidat dr Nevena Debljović Ristić, dipl.inž.arh. će držati pristupno predavanje u trajanju od jednog školskog časa (minimalno trajanje predavanja je 30, a maksimalno 45 minuta).

 

Pravila izvođenja pristupnog predavanja utvrđena su Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu.

 

 

U  Beogradu, 05. januara  2021. godine

Dr Marko Nikolić, predesednik

Docent Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta