UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

PRIHVATILIŠTE ZA ŽIVOTINJE Rezultati studentskog konkursa za idejno rešenje prihvatilišta za rehabilitaciju domaćih i divljih životinja u Pinosavi

Prihvatiliste za zivotinje_Publikacija 1-page-001

Udruženje Animal Rescue Serbia i Arhitektonski fakultet – Univerzitet u Beogradu su krajem 2019. godine uspostavili međusobnu saradnju u cilju povezivanja radi pružanja dodatne podrške i realizacije zajedničkih aktivnosti u oblasti spasavanja, zaštite i zbrinjavanja životinja, kao i angažovanja studenata na projektnim zadacima iz ovih oblasti. Saradnja podrazumeva iniciranje studentskih konkursa vezanih za zaštitu, smeštaj i rehabilitaciju životinja, kao i organizaciju radionica sa ciljem međusobne razmene stručnih znanja.

Prvi korak u realizaciji predstavljene saradnje je bio studentski konkurs za idejno rešenje prihvatilišta za rehabilitaciju domaćih i divljih životinja u Pinosavi. Povod za raspisivanje ovog konkursa se nalazi u potrebi ARS-a za jednim kompletno osmišljenim i opremljenim prihvatilištem sa privremenim smeštajem tokom rehabilitacije životinja, čija se realizacija predviđa na zadatoj lokaciji u prigradskom naselju Pinosava. Želja raspisivača je bila da se studentskim konkursom prikupe što kreativniji i inovativniji predlozi za dizajn i izgradnju jednog, tipološki specifičnog objekta kao što je prihvatilište za životinje.

Konkurs koji je sproveden je bio po vrsti: otvoren, prema kategoriji učesnika: studentski, prema zadatku: idejni, po obliku: dvostepeni i prema načinu predaje: anonimni. U okviru prvog stepena konkursa žiri je birao dva najuspešnija predloga i pozvao selektovane timove u drugi stepen konkursa. Učesnici drugog stepena konkursa razvili su predloge u okviru radionice Otvorenog studija arhitekture i radili zajedno sa predstavnicima udruženja ARS, arhitektama istraživačima OSA-e i članovima žirija, na razradi i produkciji projekta koji su bili predmet ovog konkursa. Rezultat drugi stepen konkursa je predstavljen kroz izradu dva modelska rešenja prihvatilišta razrađenih na osnovu predloga iz prvog stepena konkursa, a do nivoa idejnog rešenja. U publikaciji PRIHVATILIŠTE ZA ŽIVOTINJE detaljno su predstavljena oba modelska rešenja, kao i celokupan pregled zajedničkih aktivnosti ARS-a i Arhitektonskog fakulteta – Univerziteta u Beogradu u prethodnom periodu.

Publikacija je dostupna i online na sledećem linku: https://issuu.com/redakcijaaf/docs/prihvatiliste_za_zivotinje_publikacija_studentskih