UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Pristupno predavanje 10.12.2020 – Primena matematičke kombinatorike u parametarskom modelovanju

UNIVERZITET U BEOGRADU

ARHITEKTONSKI FAKULTET

BROJ: 02-8/1-

DATUM: 30.11.2020. godine

Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73/II

 

 

UNIVERZITET U BEOGRADU  – ARHITEKTONSKI FAKULTET

Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava sve zainteresovane da će se održati javno pristupno predavanje kandidata koji se bira u  zvanje docenta za užu naučnu oblast: Nacrtna geometrija i geometrija arhitektonske forme, na Departmanu za arhitekturu u okviru raspisanog konkursa od 04. novembra 2020. godine.

 

Na osnovu člana 43. Statuta Univerziteta u Beogradu i člana 3. Pravilnika o minimalnim uslovima za zvanje nastavnika na Univerzitetu u Beogradu,  a u skladu sa Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu,  Komisija za ocenu pristupnog predavanja, za izbor nastavnika u zvanje docenta, za užu naučnu oblast: Nacrtna geometrija i geometrija arhitektonske forme, na Departmanu za arhitekturu, u sastavu:

  • dr Đorđe Đorđević, predsednik

docent  Univerziteta  u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta,

  • dr Mirjana Devetaković Radojević, član

docent Univerziteta  u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta i

  • dr Srđan Vukmirović, član

vanredni profesor Univerziteta  u Beogradu – Matematičkog fakulteta.

zakazuje izvođenje pristupnog predavanja, sa temom:

 

PRIMENA MATEMATIČKE KOMBINATORIKE U PARAMETARSKOM MODELOVANJU

 

Pristupno predavanje održaće se dana 10. decembra 2020. godine, u amfiteatru, sa početkom u 12.00 časova. Kandidat dr Jelena Ivanović će držati pristupno predavanje u trajanju od jednog školskog časa (minimalno trajanje predavanja je 30, a maksimalno 45 minuta).

 

Pravila izvođenja pristupnog predavanja utvrđena su Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu.

 

U  Beogradu, 30. novembra 2020. godine

 

Predsednik  Komisije

Dr Đorđe Đorđević, docent

Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta