UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Lista prijavljenih kandidata na Master akademske studije 2020/21- Preliminarne rang liste – rešenje Komisije

Image (2)

MAS Unutrašnja arhitektura 2020/21

MAS Arhitektura 2020/21

MAS Integralni ubranizam 2020/21

 

Mole se kandidati da kada budu dolazili na prijemni ispit ponesu sa sobom potpisani prijavni list i izjavu o korišćenju podataka. Dokumenti se predaju dežurnom u Sali u kojoj su raspoređeni kako bi im bilo omogućeno pristupanje polaganju prijemnog ispita.

Kandidati koji predaju portfolije za prijemni ipit za MAS Unutrašnja arhitektura treba da su prisutni ipred kabineta 301 u nedelju, 20.09.2020. godine u 14:30 časova.