UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI FAKULTET
BROJ: 02-8/1-35
DATUM: 06.08.2020. godine
Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73/II

 

UNIVERZITET U BEOGRADU  – ARHITEKTONSKI FAKULTET

Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava sve zainteresovane da će se održati javno pristupno predavanje kandidata koji se bira u  zvanje docenta za užu umetničku oblast: Arhitektonsko projektovanje na Departmanu za arhitekturu u okviru raspisanog konkursa od 03. juna 2020. godine.

 

Na osnovu člana 43. Statuta Univerziteta u Beogradu i člana 3. Pravilnika o minimalnim uslovima za zvanje nastavnika na Univerzitetu u Beogradu,  a u skladu sa Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu,  Komisija za ocenu pristupnog predavanja, za izbor nastavnika u zvanje docenta, za užu umetničku oblast: Arhitektonsko projektovanje na Departmanu za arhitekturu, u sastavu:

  • arh. Dejan Miljković, predsednik

redovni profesor Univerziteta  u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta,

  • arh. Dejan Miletić, član

vanredni profesor Univerziteta  u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta i

  • dr Jelena Atanacković Jeličić, član

redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

zakazuje izvođenje pristupnog predavanja, sa temom:

 

PROJEKTOVANJE MEĐUPROSTORA

 

Pristupno predavanje održaće se dana 17. avgusta 2020. godine, u sali 200, sa početkom u 12.00 časova. Kandidat dr Milena Kordić će držati pristupno predavanje u trajanju od jednog školskog časa (minimalno trajanje predavanja je 30, a maksimalno 45 minuta).

 

Pravila izvođenja pristupnog predavanja utvrđena su Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

 

 

U  Beogradu, 06. avgusta 2020. godine

Predsednik  Komisije

arh Dejan Miljković, redovni profesor

Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta