UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

NAGRADE EVROPSKE UNIJE ZA SAVREMENU ARHITEKTURU – NAGRADE MIES VAN DER ROHE ZA 2021. GODINU

Image (5)

Fondacija Mies van der Rohe organizuje dodelu Nagrade Evropske unije za savremenu arhitekturu – Nagrade Mies van der Rohe za 2021. godinu.

Udruženje arhitekata Srbije je pozvano i ovaj put, da nominuje radove koji su izvedeni u Srbiji, ali i radove trans-nacionalnog karaktera, koja mogu biti dela evropskih arhitekata izvedenih u Srbiji, ili dela srpskih arhitekata izvedena u Evropi. Objekti moraju biti izvedeni u periodu između 01.oktobra 2018. i 01.oktobra 2020. godine.

Ova prestižna nagrada, koja se dodeljuje svake druge godine, predstavlja priznanje i počast izuzetnim dostignućima na polju arhitekture i skreće pažnju na značajan doprinos evropskih stručnjaka iz te oblasti razvoju novih ideja i tehnologija.

Udruženje arhitekata Srbije, poziva i širu javnost da svojim nominacijama doprinese, da dijalog između arhitekture i njenih krajnjih korisnika postane vidljiviji, dinamičniji i bogatiji za nove perspektive.

Značaj arhitekture ima društveni uticaj i prenosi kulturnu poruku. Kvalitet se, stoga, odnosi na univerzalne vrednosti generičkih objekata izvan njihovih programa: na koncept pre nego li na formalne vrednosti. Radovi koje predlažete za ovu nagradu treba da slede ove ciljeve – tj. treba da dostavljate one izgrađene projekte kojima se poboljšava život građana i koji mogu postati stalna arhitektonska referenca za rast; stoga je bitno da ste ih doživeli i posetili. Ovi radovi takođe treba da nam pomognu da otkrijemo načine stvaranja arhitekture koji mogu biti inspirativni i koji građane i arhitekturu u našoj izgrađenoj sredini obogaćuju dodatnim vrednostima.

Nominovanje se obavlja preko Google Drive formulara:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej3ivmg7wHHROcMPqiN17P3oHPpsO84xnL2dsiRVGJ4ewj1g/viewform?fbclid=IwAR24orROE1OqrbF1Ouhj8rdZQCGz8KGEapGnf-DoIP3W2mEFVOALt0oasvs

Rok za javne nominacije je 08.avgust 2020. godine.

Sva pitanja u vezi nominovanja, možete postaviti do 30.jula, na e-mail adresu: : udruzenjearhitekata@gmail.comsas-dab@eunet.rs

Selekciju pristiglih radova obaviće petočlana Komisija imenovana od strane UO UAS-a:

– Vladimir Lojanica, arhitekta

– Ajla Selenić, arhitekta

– Nastasja Mitrović, arhitekta

– Andrej Strehovec, arhitekta

– Milan Tanić, arhitekta

Kordinator za nacionalne nominacije je Snežana Vesnić, arhitekta.

Više informacija o nagradi, pravilima, uslovima nominovanja:

www.miesbcn.com;

www.miesarch.com