UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU NA STUDIJSKE PROGRAME OSNOVNIH AKADEMSKIH I INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA ARHITEKTONSKOG FAKULTETA U ŠKOLSKOJ 2020/2021.

Image (2)

Na osnovu konkursa koji je raspisao Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, u prvu godinu na studijski program osnovnih akademskih studija arhitekture, upisuje 240 studenata i to 160 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 80 studenata koji plaćaju školarinu.

Arhitektonski fakultet u Beogradu, u prvu godinu na studijski program integrisanih akademskih studija arhitekture, upisuje 64 studenta i to 40 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 24 studenta koji plaćaju školarinu.

Preciznije informacije o uslovima konkursa možete da pogledate na sajtu Univerziteta u Beogradu na linku http://bg.ac.rs/sr/upis/osnovne.php.

 

Prijemni ispit na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu održaće se u sredu 1. jula 2020. godine.

 

U svetlu aktuelnih epidemioloških uslova izazvanih Korona virusom COVID-19, sve procedure vezane za sprovođenje prijemnog ispita će biti modifikovane u skladu sa preporukama nadležnih organa, kako bi se sprečilo dalje širenje virusa.

Terminski plan koji propisuje konkurs će biti izmenjen, a konkretne procedure će biti blagovremeno objavljene na sajtu fakulteta kako bi kandidati mogli na vreme da se priprema za prijavu na konkurs, polaganje prijemnog ispita i upis na fakultet. Takođe, biće objavljen i Informator kako bi kandidati mogli detaljno da se upoznaju sa sadržajem prijemnog ispita i procedurama koje će biti obavezujuće za sve kandidate.

Sâm prijemni ispit će biti u duhu ispita od prethodne godine. Primere tačno rešenih zadataka od prethodne godine možete pogledati na sledećim linkovima:

http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/04/P2019_FIN_PC_20_april_spreads.pdf

http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/06/p2019-grupa-1-sa-resenjima.pdf

 

Upis lica sa invaliditetom u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija u školskoj 2020/2021.godini

Osobe sa invaliditetom mogu se upisati u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na Univerzitetu u Beogradu i fakultetima u njegovom sastavu kroz Program afirmativne mere za upis lica sa invaliditetom koji donosi Vlada Republike Srbije.

Upis lica sa invaliditetom vrši se u skladu sa aktuelnim  Opštim uslovima konkursa za upis studenata na osnovne akademske i integrisane akademske studije Univerziteta u  Beogradu za školsku 2020/2021. godinu , a zahtev za pokretanje postupka podnosi se do 1.06.2020.godine Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom na propisanom obrascu.

Postupak i potrebna dokumentacija, kao i propisani obrasci za upis lica sa invaliditetom sprovodi se u svemu prema informacijama datim na linku http://www.arh.bg.ac.rs/2020/05/14/upis-lica-sa-invaliditetom-na-sve-studijske-programe-i-godine-studija-u-skolskoj-20202021-godinu/

 

Uprava Fakulteta