UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

UB_fasada-446x275

Austrijsko savezno ministarstvo za nauku, istraživanje i privredu i Institut za Dunavsku regiju i Centralnu Evropu dodeljuju po sedmi put Danubius Young Scientist Award. Želja Ministarstva je da podstakne mlade naučnike/naučnice da istraže pitanja i teme koji su specifično vezani za Dunavsku regiju. Predviđeni je 14 nagrada za po jednog mladog naučnika/naučnicu iz po jedne zemlje članice Evropske strategije za Dunavsku regiju: Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Češke, Hrvatske, Mađarske, Moldavije, Nemačke, Rumunije, Slovačke, Srbije i Ukrajine. Nagrada iznosi 1.200,00 € po dobitniku/dobitnici.

 

Na konkurs se šalju sledeća dokumenta:

  • izvod naučnog rada kandidata/kandidatkinje (na primer: doktorske disertacije, naučnog dela ili publikacije i sl.) sa opisom njegove specifične relevantnosti za Dunavsku regiju, ne duže od 2 stranice (na engleskom),
  • bio-bibliografija kandidata/kandidatkinje (Curriculum Vitae sa listom publikacija, maksimalno 3 stranice, na engleskom),
  • Kopija diplome ili uverenja o sticanju akademskog naziva mastera ili naučnog naziva doktora nauka (kao potvrda da je ispunjen kriterijum da je lice diplomiralo ili masteriralo nakon 1. januara 2015. godine; ovaj dokument ne mora da bude na engleskom).

Molimo Vas da spojite delove pod prve dve tačke u jedan dokument u pdf formatu, dok kopija diplome ili uverenja može da bude odvojeni dokument (preporučljivo, takođe u pdf formatu).

 

Kandidata/kandidatkinju predlaže njegova/njena matična članica Univerziteta u Beogradu: fakultet ili institut. Prijave moraju biti na engleskom jeziku.

Prijave poslate direktno Dunavskoj rektorskoj konferenciji neće biti razmatrane.

 

Fakultet ili institut podnosi prijavu isključivo u elektronskom formatu na adresu: milos.bojicic@rect.bg.ac.rs do 10. aprila 2020. godine u 13:00 časova.

 

Žiri Univerziteta u Beogradu će razmotriti prispele prijave i proslediti tri najbolja rada sa različitih jedinica u sastavu Univerziteta u Beogradu međunarodnom žiriju koji će doneti konačnu odluku. Najviše rangirani kandidat iz svake zemlje EU strategije za Dunavsku regiju će biti dobitnik ili dobitnica nagrade.