UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

Beograd, Ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava sve zainteresovane da će se održati javno pristupno predavanje kandidata koji se bira u  zvanje docenta za užu naučnu oblast: Istorija, teorija i estetika arhitekture i vizuelnih umetnosti i obnova graditeljskog nasleđa na Departmanu za arhitekturu u okviru raspisanog konkursa od 15. januara 2020. godine.

Na osnovu člana 43. Statuta Univerziteta u Beogradu i člana 3. Pravilnika o minimalnim uslovima za zvanje nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, a u skladu sa Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, Komisija za ocenu pristupnog predavanja,

za izbor nastavnika u zvanje docenta, za užu naučnu oblast: Istorija, teorija i estetika arhitekture i vizuelnih umetnosti i obnova graditeljskog nasleđa na Departmanu za arhitekturu, u sastavu:

  • dr Marko Nikolić, predsednik

docent Univerziteta  u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta,

  • dr Vladimir Mako, član

redovni profesor Univerziteta  u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta i

  • dr Miodrag Šuvaković, član

redovni profesor Univerziteta  Singidunum  Beograd – Fakulteta za medije i komunikacije

zakazuje izvođenje pristupnog predavanja, sa temom:

SVAKODNEVNA ESTETIKA U ARHITEKTURI I DIZAJNU

 

Pristupno predavanje održaće se dana 17. marta 2020. godine, u sali 200, sa početkom u 11.00 časova. Kandidat dr Irena Kuletin Ćulafić će držati pristupno predavanje u trajanju od jednog školskog časa (minimalno trajanje predavanja je 30, a maksimalno 45 minuta).

Pravila izvođenja pristupnog predavanja utvrđena su Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Univerzitetu u Beogradu i Odlukom o izvođenju pristupnog predavanja na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

 

U  Beogradu, 06. marta 2020. godine

Predsednik  Komisije

dr Marko Nikolić, docent

Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta