UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Izbor nastavnika i saradnika

04/03/2020

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,
Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava sve zainteresovane da se  Referat br. 02-11/1-4 od 26.02.2020.g. i Sažetak referata br. 02-11/1-4.1 od 26.02.2020.g. Komisije  za izbor nastavnika za užu naučnu oblast:  Urbanizamstavljaju na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Aleksandra Stupar, izabere u zvanje redovnog profesora, na Departmanu za urbanizam,  za navedenu oblast.

Referat i Sažetak referata Komisije nalaze se u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210),  kao i na veb-stranici Fakulteta www.arh.bg.ac.rs i dostupani su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.

Referat Komisije za izbor u zvanje redovnog profesora: dr Aleksandra Stupar Sažetak Komisije za izbor u zvanje redovnog profesora: dr Aleksandra Stupar