UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Izbor u istraživačko i naučno zvanje

04/03/2020

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,
Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj br. 02-11/1-5 od 27.02.2020.g. Komisije za izbor u naučno zvanje stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Anđelka Bnin -Bninski, mast.inž.arh., izabere u zvanje naučni saradnik.

 Izveštaj Komisije se nalazi u Opštoj službi Fakulteta (II sprat, soba 204i dostupan je  javnosti trideset dana od dana objavljivanja ovog oglasa.

Izveštaj Komisije za izbor u naučni saradnik – dr Anđelka Bnin -Bninski, mast.inž.arh.