UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

mongeometrija 2020 LOGO

Drage kolege,

Pozivamo vas da sa svojim originalnim naučnim, inženjerskim ili dizajnerskim rešenjima, umetničkim i drugim radovima koji koriste geometriju kao sredstvo, inspiraciju ili način izražavanja, učestvujete na internacionalnoj izložbi:

Dimenzije u odrazu (Dimensions Reflected)

https://mong2020masbg.wordpress.com/

koja će biti postavljena na Mašinskom fakultetu Beogradu kao deo sedme internacionalne konferencije „MoNGeometrija 2020”, Beograd, 4-7 jun 2020. godine.

http://mongeometrija.com/konferencije/mongeometrija-2020

Vaš predlog može da se odnosi na deo istraživanja koje je već prezentovano u radu na Konferenciji, ili može biti nezavisan rad (objavljen ili neobjavljen), delo istraživača ili umetnika koji ne učestvuju u naučnom delu Konferencije.

 

Sekcija ove izložbe je i izložba studentskih radova:

Dimenzije u odrazu – perspektive (Dimensions Reflected – Perspective)

Pozivamo studente čiji su projekti vezani za temu izložbe, kao i profesore koji žele da prezentuju odabrane tematski relevantne radove svojih studenata, da uzmu učešće na ovoj sekciji izložbe.

Poziv za predaju radova otvoren je do 5. aprila 2020. godine.

 

O Iložbi

Geometrija, kao jedna od najstarijih naučnih disciplina, bila je od davnina prisutna ne samo u građevinarstvu, već i u brojnim umetničkim i naučnim dostignućima. Kao jezik koji artikuliše prostor i formu, ona je svedočanstvo inteligentnog promišljanja i jedna od najlucidnijih sposobnosti ljudskog uma. Kao koren estetskih postulata jasno se prepoznaje u radovima umetnika, arhitekata, dizajnera i inženjera. Kao govor o tačnosti, pravilnosti i preciznosti, temelj je mnogih naučnih rešenja. I kao podsticaj savremenim grafičkim disciplinama, geometrija je i dalje sveprisutna u oblikovanju i predstavljanju sveta oko nas.

Izložba Dimensions Reflected ima za cilj da ukaže na značaj geometrijskog majstorstva kroz doprinose u različitim naučnim, inženjerskim, primenjenim i umetničkim oblastima, kao i unapređivanje ove dragocene osnove upotrebom savremenih digitalnih tehnika i tehnologija.

 

Više informacija o temi i izložbi možete naći na sledećem linku:

https://mong2020masbg.wordpress.com/

 

Informacije o registraciji dostupne su na sledećem linku:

https://mong2020masbg.wordpress.com/2020/02/10/registration/

 

Note: All further mail regarding the Exhibition will be sent to you by e-mail: deltaedar@gmail.com

 
Kontakt
mong@mas.bg.ac.rs

deltaedar@gmail.com

 

Srdačan pozdrav,

U ime Organizacionog odbora 7. Međunarodne konferencije “MoNGeometrija2020”

Marija Obradović, vanr. prof.

Građevinski fakultet, Beograd