UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
  • Izbor u zvanje docenta: dr Tatjana Jurenić

    By Arhitektonski fakultet_Urednik on 21/02/2020
    UNIVERZITET U BEOGRADU - ARHITEKTONSKI FAKULTET Ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Referat br. 02-11/1-3 od 21.02.2020.g. i Sažetak referata br. 02-11/1-3.1 od 21.02.2020.g. Komisije za izbor nastavnika za užu naučnu oblast: Tehnologija građenja, instalacije i menadžment, stavljaju na uvid javnosti.