UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

RASPISAN KONKURS ZADUŽBINE ĐOKE VLAJKOVIĆA ZA PODRŠKU STUDENTIMA U STRUČNOM I NAUČNOM USAVRŠAVANJU

image2-bez_boje (4)

Raspisuje se Konkurs za dodelu 10 (deset) finansijskih podrški za stručno i naučno usavršavanje studenata Univerziteta u Beogradu, koje podrazumeva:

  1. učešće na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu i
  2. boravak u inostranstvu u okviru osnovnih, master i doktorskih akademskih studija.

Na Konkurs se mogu prijaviti nezaposleni studenti osnovnih, master i doktorskih akademskih studija Univerziteta u Beogradu.

 

Finansijska podrška u stručnom i naučnom usavršavanju, u neto iznosu od po 30.000,00 dinara po učešću ili boravku, dodeliće se iz sredstava Zadužbine Đoke Vlajkovića.

 

Kriterijum za dobijanje podrške je da usavršavanje započinje/traje u periodu od 01.05.2020. godine do 01.05.2021. godine.

 

Potrebna dokumentacija za stručno i naučno usavršavanje:

  • Prijava (Obrazac preuzeti u formatu PDF sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – u delu „Stipendije i konkursi“, ili u portirnici zgrade Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu broj 1),
  • Uverenje fakulteta o upisu školske 2019/2020 godine u statusu studenta osnovnih, master ili doktorskih akademskih studija Univerziteta u Beogradu,
  • Zvanična potvrda o učešću u naučnom/stručnom skupu ili potvrda o inostranom usavršavanju,
  • Dokaz da kandidat nije u radnom odnosu, izdat od nadležnog organa za tržište rada u opštini njegovog prebivališta (kandidat mora biti prijavljen u Nacionalnoj službi za zapošljavanje) ili potvrdu iz PIO fonda ukoliko nema uplata iz radnog odnosa.
  • Kratka biografija i
  • Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte.

Kompletna dokumentacija navedena u članu 4. Odluke, dostavlja se u elektronskoj formi, u PDF formatu, kao jedan dokument, kao i u štampanoj formi.

 

Rok za podnošenje prijava je od 03. februara do 31. marta 2020. godine.

Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom – Konkurs Zadužbine Đoke Vlajkovića za podršku u stručnom i naučnom usavršavanju.

Elektronska adresa na koju treba dostaviti dokumentaciju je: popovm1@rect.bg.ac.rs.

 

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon:  (011) 3207-426 i na e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.

 

Izbor kandidata za dodelu podrške vrši Odbor Zadužbine, o čemu objavljuje odluku na internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs u delu „Stipendije i konkursi“.

Odbor može doneti odluku o dodeli većeg broja podrški ukoliko u momentu donošenja odluke za to postoje obezbeđena sredstva.