UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Gostujuće predavanje: “Strateški pravci i stranputice obnovljivih izvora energije sa posebnim osvrtom na MHE”– doc. dr Ratko Bajčetić Petak, 08. novembar 2019. u 18h, sala 200.

dr Rajko Bajcetic

DOC. DR RATKO BAJČETIĆ, POMOĆNIK POKRAJINSKOG SEKRETARA AP VOJVODINE ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Pozivamo vas da prisustvujete gostujućem predavanju docenta dr Ratka Bajčetića, Pomoćnika pokrajinskog sekretara AP Vojvodine za urbanizam i zaštitu životne sredine, koje će se održati u petak, 08.11.2019. godine u 18.00 časova, u svečanoj sali (200) Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, pod naslovom:

Strateški pravci i stranputice obnovljivih izvora energije sa posebnim osvrtom na MHE”

Predavanje se održava u okviru programa predmeta: MASIU-11041 IP01_Integralna analiza teritorije i otvoreno je za sve zainteresovane.

Dobrodošli!

Kratka biografija:

Doc. dr Ratko Bajčetić je odbranio doktorsku disertaciju sa temom „Identifikacija dominantnih učesnika u participativnom modelu odlučivanja u vodoprivredi“ na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu na smeru Planiranje i menadžment vodnih resursa.

Na mestu samostalnog inženjera za informacioni sistem radio je u vodoprivrednim preduzećima „Dunav“ i „Srbijavode“ iz Novog sada. Kao glavni inženjer – projektant GIS-a u JVP „Vode Vojvodine“ radio je u periodu od 2008 do 2018. godine. Trenutno je zaposlen kao Pomoćnik pokrajinskog sekretara AP Vojvodina za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Tokom rada u vodnoj delatnosti, učestvovao je u realizaciji projekta razvoja vodoprivrednog informacionog sistema, kao i na projektovanju i formiranju baza prostornih podataka.

Učestvovao je na više domaćih i međunarodnih projekata u vodoprivrednoj i geoinformacionoj struci. Član je više međunarodnih radnih grupa i drugih stručnih tela u oblasti vodoprivrede i GIS.

Koautor je metodologije šifriranja površinskih voda  „Šifrarnika vodotokova na vodnom području Dunav“ koji se u JVP „Dunav“ primenjuje od 1997. godine, a od 2005. godine u zvaničnoj je upotrebi na teritoriji Republike Srbije.

Do sada je objavio 38 (trideset osam) stručnih i naučnih radova u prestižnim svetskim i domaćim časopisima. Koautor je i dve monografske publikacije, za potrebe OEBS.

Član je više domaćih profesionalnih udruženja, među kojima i Udruženja bujičara Srbije i Jedinstvenog informatičkog saveza Jugoistočne Evrope, a od 2012-te član je ASCE (American Society of Civil Engineers). OEBS ga je 2012. godine imenovao u zvanje senior eksperta za pitanja upravljanja vodnim resursima.

Lista skorijih publikacija:

 • Srđević, Z., Bajčetić R., Srđević B. (2012): Izbor učesnika u upravljanju u participativnom modelu odlučivanja u vodoprivredi, Vodoprivreda, ISSN 0350-0519, Vol. 44 (2012), No 255-257, str. 215-224. (M51)
 • Srdjevic, B., Srdjevic, Z., Bajcetic, R., Lakicevic, M. (2012): Evaluating lowland forestation options along major waterways in Vojvodina Province of Serbia with AHP and GIS, In proc. of the COST FP0603 Final Conference ‘Forest models for research and decision support in sustainable forest management’, Pierroton (Bordeaux), France, 1-2 March 2012, pp. 68. (M34)
 • Srđević, Z., Srđević, B., Blagojević, B. and Bajčetić, R. (2013): Sistem Mulino DSS/K (mDSS/K) za podršku participativnom odlučivanju u slivu Krivaje, Tematski zbornik radova Melioracije 13, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Departman za uređenje voda, Novi Sad, str. 158-166. (M45)
 • Vojvodic, J. And Bajcetic, R (2014): Possibilities of Irrigation and Implementation of ENORASIS platform in Serbia, Conference Abstract, Final conference of the FP7 ENORASIS Project, IRLA 2014 International Symposium: The Future of Sustainable Irrigation Management in Europe, Conference proceedings, Patras, Grece, p 12(Abstract). (M34)
 • Srđević B., Srđević Z., Bajčetić R., Blagojević B. (2014): Participative decision making to define priorities for water allocation in Krivaja River Basin. In the proceedings of project results the seventh scientific-technical meeting InterRegioSci 2014, Book of abstracts, p 18-19. (M34)
 • Srdjevic, Z, Srdjevic, B, Blagojevic, B and Bajcetic, R. (2015): GIS Based Participative Decision Making Model for Krivaja Watershed in Serbia, Sustainable Watershed Management, CRC Press, Taylor and Fancis Group, London, p 167-168. (M34)
 • Stefanović, M, Gavrilović, Z i Bajčetić, R. (2015): Lokalna zajednica i problematika bujičnih poplava, OEBS – Organizacija za Evropsku bezbednost i saradnju-Misija u Srbiji, Fiducia 011 Print, Beograd. (M43)
 • Stefanović, M, Gavrilović, Z i Bajčetić, R. (2015): Local Communities and Challenges of Torrential Floods, English edition, OSCE Mission to Serbia, Fiducia 011 Print, Belgrade. (M13)
 • Srđević, B., Srđević, Z., Blagojević, B. i Bajčetić, R. (2015): Mrežni model Regionalnog hidrosistema Krivaja u Vojvodini, Vodoprivreda, ISSN 0350-0519, 47 (2015), No. 273-275 str 101-109. (M51)
 • Bajčetić, R., Srđević, B., Srđević, Z., Blagojević, B. i Zoranović, T. (2015): Participativno odlučivanje o prioritetima raspodele vode u slivu reke Krivaje u Vojvodini, Vodoprivreda, ISSN 0350-0519, 47 (2015), No. 273-275 str 287-293. (M51)
 • Bajčetić. R. (2016): Identifikacija dominantnih učesnika u participativnom modelu odlučivanja u vodoprivredi, Doktorska disertacija, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Autorski reprint. (M71)
 • Lukić, V., Jevtić, G., Ilija Oparušić, I. i Bajčetić, R., (2016): Analiza kriterijuma za rekonstrukciju osmatračke mreže pijezometara na prostoru Vojvodine, XV Simpozijum srpskih hidrogeologa, Kopaonik, 14.-17. 09. 2016, pp. 509-515. (M63)
 • Simić, I. and Bajčetić, R. (2016): Small Towns as Mediators Towards Spatial Resilience: Tha Case Study of Network of Settlements in Vojvodina Region, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, Vol. 14, No 3, pp 331-342. (M24)
 • Srdjevic, Z., Funamizu, N., Srdjevic, B. & Bajcetic, R. (2017): Grounded Theory Methodology and Public Participation in Water Management, EWRA, 10th World Congress on Water Resources and Environment “Panta Rhei”, 5-9 July 2017 Athens, Greece. (M34)
 • Bajčetić R. (2017): Šifarski sistem površinskih voda Srbije, Vodoprivreda, ISSN 0350-0519, Vol.49 (2017), No 288-290, str. 275 – 286, (M51)
 • Srdjevic, Z., Funamizu, N., Srdjevic, B. and Bajcetic, R. (2017): Grounded Theory methodology and public participation in water management, European Waters, EWRA, No. 60, 2017, pp. 381-386. (M21)