UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Gostujuće predavanje: “Arhitektura efekta” – Alesandro Armando (Alessandro Armando)

sl 1 - slika za najavu

Pozivamo vas da prisustvujete gostujućem predavanju arhitekte Alesandra Armanda (Alessandro Armando), arhitekte i profesora na Departmanu za arhitekturu i dizajn Politeknike u Torinu (Politecnico di Torino).

Predavanje će se održati u četvrtak, 31.10.2019. godine u 19.00 časova, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, pod naslovom:

Arhitektura efekata: beleške o teoriji arhitektonskog projekta

The architecture of the effects: notes on a theory of the architectural project

Alesandro Armando (Alessandro Armando)

četvrtak, 31.10.2019. godine

19:00 sati, amfiteatar Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

Bul. Kralja Aleksandra 73/II

 

Predavanje će se baviti opštim karakteristikama pragmatičnog pristupa istraživanju u oblasti arhitektonskog projekta. Kroz pregled osnovnih pretpostavki teorije – koje uključuju različite reference na socijalnu ontologiju, nauke i tehnologije, teoriju mreža aktera i druga izvan-disciplinarna područja – pokušaću da definišem arhitektonski projekat kao specifičnu kompetenciju i kao praksu koja se u osnovi zasniva na proizvodnji i razmeni dokumenata. Analitički ću se pozabaviti praksom arhitektonskog dizajna, preusmeravajući pažnju sa teme – kao dobronamerne individue – na objekat – kao snop dizajniranih dokumenata koji deluju u društvenom sistemu.

Šta je arhitektonski projekat? Gde je njegova moć? Koje činjenice mora da razmotri i koje vrednosti treba da otelotvori? Umesto da se obraćam normativnosti arhitektonskih teorija, pokušaću da odgovorim na ta pitanja usredsređena na pragmatičnu dimenziju dizajna. Cilj „Teoria del progetto architettonico“ [Teorija arhitektonskog projekta] ima za cilj ponovno sastavljanje istraživačkog polja i specifične kompetencije, često nepriznate ili čak zavedene u druge – kao što su umetnost, građevinske tehnike, birokratija, javno angažovanje, itd. Akcija kroz arhitektonsko oblikovanje može se zamisliti i razviti kao specifičan skup veština, koji stoji između politike i tehnike, simboličke i birokratske moći, predviđanja i naracije.

Predavanje je otvoreno za sve zainteresovane.

Dobrodošli!

 

Biografija:

AA_smaller Portrait

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alesandro Armando (Alessandro Armando), arhitekta, je vanredni profesor na odeljenju za arhitekturu i dizajn (DAD) Politehnike u Torinu (Politecnico di Torino) od 2011. godine, gde predaje arhitektonski i urbani dizajn. Takođe je programski direktor master kursa „Graditeljstvo u arhitekturi“ (the “Architecture Construction City” ) i član Odbora za doktorski program DASP – „Arhitektura. Istorija i projekat“ (Architecture. History and Project “). Njegova trenutna istraživačka aktivnost fokusirana je na teoriju arhitektonskog projekta. Osnivač je i član uredništva časopisa “Ardeth” – Arhitektonska teorija dizajna(“Ardeth” (Architectural Design Theory), a trenutno je urednik časopisa “Rivista di Estetica”, 2, 2019 (The Sciences of Future). U svojoj profesionalnoj praksi kao arhitekta partner je i osnivač studia DAR Architettura, zajedno sa Di Robilant i G. Durbiano. Među njegovim publikacijama izdvajaju se: Teoria del progetto architettonico (2017); Rim: Carocci (sa G. Durbiano); Watersheds. A Narrative of urban recycle (2015), Guangzhou: Sandu Publishing (s M. Bonino i F. Frassoldati); La soglia dell’arte: Peter Eisenman, Robert Smithson e il problema dell’autore dopo le nuove avanguardie (2009) Torino: SEB 27.

dodatna slika u tekstu