UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

fotografija1 (1)

Pozivamo vas da prijavom svojih radova uzmete učešće na ovogodišnjem konkursu za dodelu Nagrade Božidar Milić, koja je osnovana sa ciljem da podstiče, razvija i afirmiše kritičko-teorijsku misao u oblasti arhitekture i arhitektonskog stvaralaštva, urbanizma, prostornog planiranja, zaštite graditeljskog nasleđa, kao i unapređenja nastave iz oblasti arhitekture i građevinarstva.

Nagrada Božidar Milić, koja se dodeljuje kao priznanje za istaknuti doprinos iz oblasti arhitekture i urbanizma, dodeljuje se u tri kategorije, i to:

  1. Nagrada za kritičko-teorijski tekst
  2. Nagrada za realizovano delo
  3. Nagrada za studentski rad

U KATEGORIJI STUDENTSKI RAD

Nagrada se dodeljuje studentu za rad nastao u okviru nastavnog programa, učešćem na javnim konkursima ili kao rezultat sopstvenog istraživanja na određenu temu a koji je nastao u prethodne dve godine, do datuma dodele Nagrade, (period 2018- 2019).

  1. Prijavu za dodelu Nagrade mogu podneti državni organ, organ državne uprave, organ lokalne uprave, naučne i druge institucije, nevladine organizacije, strukovne komore, i sva pravna i fizička lica.
  2. Popunjeni obrazac i traženi prilozi šalju se elektronskim putem na e-mail adresu: nagrada@bozidarmilic.me sa naznakom: Prijava za Nagradu Božidar Milić 2019 u kategoriji: (naznačiti kategoriju)
  3. Datum objave javnog poziva je petak, 6. septembar 2019. godine.
  4. Rok za slanje prijava je petak, 1. novembar 2019. godine.

boz milic