UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Fotografija1

Brojna uređenja i rekonstrukcije javnih prostora, takozvanih novih mesta za susrete građana i organizovanje kulturnih sadržaja, deo su priprema za 2021. godinu kada će Novi Sad biti Evropska prestonica kulture.

Tim povodom 22. avgusta 2019. godine  Fondacija „Novi Sad 2021“ raspisuje Urbanističko-arhitektonski konkurs za uređenje malih javnih prostora pod nazivom “Nova mesta” na koji svoje ideje i projekte do 03. oktobra može da preda stručna javnost. Pravo na učešće imaju sva stručna pravna i privatna lica – ovo podrazumeva arhitekte, urbaniste, pejzažne arhitekte kao i studente iz ovih oblasti.

Cilj ovog konkursa je da se kroz valorizaciju više pristiglih idejnih rešenja iznađe najkvalitetnije idejno rešenje za uređenje urbanih džepova u 4 mesne zajednice u Novom Sadu, uz isplatu nagrada autorima najboljih radova.

Pred učesnicima konkursa je zadatak da urade i predaju rešenja za uređenje urbanih džepova (malih javnih prostora) u Novom Sadu za svaku predmetnu lokaciju kao zasebno idejno rešenje, u skladu sa Programskim zadacima i Konkursnom dokumentacijom svake od 4 lokacije. Od učesnika se traži da predaju rešenja za najmanje dve (2) lokacije po ličnom izboru, a dobrodošli su radovi za tri (3) ili sve četiri (4) lokacije.

Konkursni rad sadrži jedno rešenje po lokaciji, varijanta rešenja nisu dozvoljena. Broj autora i saradnika u stručnom timu nije ograničen.

Konkursni rokovi

  • Početak konkursnog roka: 22.08.2019.
  • Rok za postavljanje pitanja: 12.09.2019.
  • Rok za predaju konkursnih radova: 03.10.2019. do 23:59 časova
  • Objava rezultata konkursa: 12.10.2019.

Konkursnu dokumentaciju za nabavku usluge izrade urbanističko-arhitektonskog rešenja za uređenje novih mesta u Novom Sadu u postupku nabavke – konkurs za dizajn možete pronaći na sledećem linku ili na sajtu Fondacije “Novi Sad 2021”: https://dans.org.rs/nova-mesta-konkurs-za-dizajn-malih-javnih-prostora-u-novom-sadu-2/