UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Održana radionica: “Razgovori o DOBROM MESTU” sa grupom STEALTH.unlimited (12.04.2019)

RADIONICA Foto FEATURED

 

Studijska celina: STUDIO 02A

OASA-24071 Studio 02A – Održive urbane zajednice / Studio 06 i 07: interAKTIVNE zajednice

Nastavnici:
dr Marija Maruna, vanredni profesor
dr Danijela Milovanović Rodić, docent

Saradnici:
Jelena Radosavljević, asistent
dr Branislav Antonić, asistent
Aleksandra Milovanović, istraživač-pripravnik

 

O radionici

Na Arhitektonskom fakultetu je 12.04.2019. godine, u okviru predmeta Studio 02A – Održive urbane zajednice – Projekat 06 i Projekat 07 – interAKTIVNE zajednice, održana radionica “Razgovori o DOBROM MESTU” studenata II  godine osnovnih akademskih studija sa grupom STEALTH.unlimited, koju čine Ana Džokić i Mark Nilen (Marc Neelen). Radionica je imala za cilj da studentima omogući proveru njihovih koncepata i prostorno-programskih rešenja kroz komunikaciju sa ekspertima. Ana Džokić i Mark Nilen su uključeni u studio kao gosti kritičari, tako da su u toku semestra održali prezentaciju o razvoju i rezultatima njihove prakse, razgovarali sa studentima o njihovim konceptima, a očekuje se da do kraja semestra svojim kritikama značajno doprinesu finalizaciji studentskih projekata.

 

RADIONICA Foto 1

Ana Džokić i Marc Neelen u razgovoru sa studentima | Foto: Aleksandra Milovanović

 

Tematski okvir studija interAKTIVNE zajednice

Polazište tematskog okvira studija se zasniva na tezi da se odnosi među ljudima smatraju ključnim faktorom dobrobiti zajednice i pojedinca. Na žalost, izolacija i usamljenost predstavljaju rastući problem na globalnom i lokalnom nivou. Osnovna premisa, na kojoj se zasniva rad u studiju, je da način na koji dizajniramo i gradimo naše gradove može uticati na razvoj društvenih veza, te time i stvaranje aktivnih zajednica ljudi sposobnih da organizuju i realizuju akcije od zajedničkog interesa. Identifikacija i vezanost stanovnika za određenu sredinu u direktnoj su vezi sa kvalitetom i brojem različitih vrsta interakcija među stanovnicima, te se u studiju traga za načinima da se gradovi učine boljim mestima za život i povećanjem mogućnosti da se čovek poveže sa drugim ljudima.

 

RADIONICA Foto 2

Foto: Predrag Milovanović| Izvor: dobromesto.co.yu

 

Grupa STEALT.unlimited o radionici

“Naša razmena, u okviru projekta interAKTIVNE zajednice, počela je dugom otvorenom diskusijom o profesionalnom razvoju naše prakse, i tako dala studentima priliku da postave pitanja i iznesu dileme o bavljenju arhitekturom jednom kada završe fakultet. Drago nam je da smo tokom radionice imali priliku da vidimo čitav spektar senzibilnosti i pristupa intervenisanju u specifične karakteristike Donjeg Dorćola. Probali smo da našim komentarima potaknemo studente da razmišljaju i jasnije pozicioniraju sebe, kao buduće arhitekte, u procesima koji uključuju različite zajednice (od zanatlija, do beskućnika ili turista), ali i finansijskih tokova i institucija.”

 

Studenti o radionici

“Jedna od najvažnijih aktivnosti u toku semestra su presečne tačke u okviru kojih dobijamo kritike od nastavnika i saradnika. Međutim, to postaje još dragocenije kada nam u posetu, kao kritičari, dođu spoljni eksperti koji se prvi put upoznaju sa našim konceptima i rešenjima na kojima radimo, i mogu da daju objektivan sud o razvoju projekta. Kada je u pitanju poseta Ane i Marka, u njoj vidimo pozitivnu stranu posebno jer nam se izuzetno dopada širina njihovog praktičnog delovanja koje suštinski otvara vizuru i domete o arhitekturi kao disciplini. Činjenica da kombinuju iskustva i odavde i iz inostranstva donosi drugačiji pogled i korisne savete za unapređenje projekata, ali i načina razmišljanja i rada na svim budućim projektima.”

 

RADIONICA Foto 3

RADIONICA Foto 4

Ana Džokić, Marc Neelen i mentorski tim u razgovoru sa studentima | Foto 3 i 4: Aleksandra Milovanović

 

O praksi STEALTH.unlimited

Ana Džokić i Mark Nilen (Marc Neelen) (STEALTH.unlimited) rade na relaciji Beograd – Roterdam od 2000. godine. Kroz svoju internacionalnu, kustosko-istraživačku praksu već 20 godina se bave složenošću i kontradiktornošću urbanog razvoja gradova. Ko-inicijatori su platforme “Ko gradi grad” u Beogradu (2010) i “City in the Making” (2012) u Roterdamu. 2018. godine izdali su knjigu Upscaling, Training Commoning (Ukrupnjavanje, uvežbavanje i stvaranje zajedničkog) koja je nagrađena na ovogodišnjem beogradskom Salonu arhitekture. Višestruki su dobitnici nagrada ULUPUDS-a, beogradskog Salona arhitekture, i nagrade Ranko Radović. Ana je 2017. godine doktorirala na Kraljevskom umetničkom institutu u Stokholmu. Od 2012. do 2017. Marc je bio gostujući profesor na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Šefildu.

 

Section 1

I am text block. click the edit button to change this text.

Section 2

I am text block. click the edit button to change this text.