UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Izbor nastavnika i saradnika

19/04/2019

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,
Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava sve zainteresovane da se Referat i Sažetak referata Komisije za izbor nastavnika za užu umetničku oblast: Likovne umetnosti, stavljaju na uvid javnosti.

Komisija predlaže da se dr Mariela Cvetić, dipl. slikar, izabere u zvanje redovnog profesora, na Departmanu za arhitekturu, za navedenu oblast. Referat i Sažetak referata Komisije nalaze se u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupani su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.

Referat Komisije za izbor u zvanje redovnog profesora na Departmanu za arhitekturu: dr Mariela Cvetić, dipl.slikar Sažetak Komisije za izbor u zvanje redovnog profesora na Departmanu za arhitekturu: dr Mariela Cvetić, dipl.slikar

Izložba umetničkih ostvarenja dr Mariele Cvetić, dipl. slikara, biće otvorena u sredu, 24. aprila 2019. godine, u 12.00 časova, u prostorijama Fakulteta, sala 200 (II sprat) i trajaće do 03. maja 2019. godine.