UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
  • Doktorska disertacija i izveštaj Komisije: kandidat Mirjana Miletić, dipl.inž.arh.

    By Arhitektonski fakultet_Urednik on 13/04/2019
    Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, Beograd obaveštava da su doktorska disertacija i izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije pod naslovom “Optimizacija energetskih performansi u procesima sanacije univerzalnih sportskih dvorana izgrađenih u Beogradu u periodu od 1960. do 1980. godine” Mirjane Miletić, dipl.inž.arh. dostupne javnosti u elektronskoj verziji na internet stranici, a u štampanom obliku u biblioteci fakulteta, 30 dana pre usvajanja izveštaja na Nastavno-naučnom veću, kao i do odbrane disertacije.