UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Izbor nastavnika i saradnika

28/03/2019

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,
Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava sve zainteresovane da se Referat i Sažetak referata Komisije za izbor nastavnika za užu naučnu oblast: Arhitektonsko konstrukterstvo i konstruktivni sistemi, stavljaju na uvid javnosti.

Komisija predlaže da se dr Aleksandra Nenadović, dipl.inž.arh, izabere u zvanje docenta, na Departmanu za arhitektonske tehnologije, za navedenu oblast. Referat i Sažetak referata Komisije nalaze se u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupani su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.

Referat Komisije za izbor u zvanje docenta na Departmanu za arhitektonske tehnologije: dr Aleksandra Nenadović, dipl.inž.arh. Sažetak Komisije za izbor u zvanje docenta na Departmanu za arhitektonske tehnologije: dr Aleksandra Nenadović, dipl.inž.arh.

12/04/2019

Obaveštavamo vas da je Komisija za izbor jednog nastavnika u zvanju docenta za užu naučnu oblast Arhitektonsko konstrukterstvo i konstruktivni sistemi, formirana Odlukom Izbornog veća Fakulteta, br. 01-217/2-3.3, uočila izvesne tehničke greške i nepreciznosti u Referatu i Sažetku referata, koji je postavljen na javni uvid 28. marta 2019. godine.

Takođe Vas obaveštavamo da će Komisija ispraviti uočene nedostatke i dostaviti vam ispravljeni izveštaj u najkraćem roku, kako bi se ponovo organizovao javni uvid.

S poštovanjem,
Komisija za pripremu referata za izbor kandidata


24/04/2019

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,
Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava sve zainteresovane da se Referat br. 02-11/1-17 od 19.04.2019. godine i Sažetak referata br. 02-11/1-17.1 od 19.04.2019. godine, Komisije za izbor nastavnika za užu naučnu oblast: Arhitektonsko konstrukterstvo i konstruktivni sistemi, stavljaju na uvid javnosti.

Komisija predlaže da se dr Aleksandra Nenadović, dipl.inž.arh, izabere u zvanje docenta, na Departmanu za arhitektonske tehnologije, za navedenu oblast. Referat i Sažetak referata Komisije nalaze se u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupani su javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.

Referat Komisije za izbor u zvanje docenta na Departmanu za arhitektonske tehnologije: dr Aleksandra Nenadović, dipl.inž.arh. Sažetak Komisije za izbor u zvanje docenta na Departmanu za arhitektonske tehnologije: dr Aleksandra Nenadović, dipl.inž.arh.