UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Muzej_Nikole_Tesle_opt

Muzej Nikole Tesle u Beogradu

Izvor: Muzej Nikole Tesle

POZIV STUDENTIMA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU MUZEJA NIKOLE TESLE za
IZRADU IDEJNOG REŠENJA SUVENIRA MUZEJA NIKOLE TESLE
TESLA – SRPSKI DUH, DELO, BUDUĆNOST…

Raspisivač konkursa: MUZEJ NIKOLE TESLE

Naziv konkursa: TESLA – SRPSKI DUH, DELO, BUDUĆNOST …

Zadatak konkursa: Dobijanje idejnog rešenja za suvenir Muzeja Nikole Tesle. Smisao umetničkog rešenja je da afirmišući Teslino delo, a svojom domišljatošću i veštinom, promovišu moderna dizajnerska rešenja različitih suvenira za Muzej Nikole Tesle.

Smernice:
Realizovani predmeti treba da budu prikladni kao muzejski suvenir. Njihova veličina ne treba da prelazi mogućnost smeštanja u ambalažu maksimalne veličine 15x15x15 cm. Predlog ambalaže za muzejski suvenir je integralni segment predloženog rešenja. Takođe je nužna optimizacija idejnih rešenja, na ona čija bi serijska proizvodnja bila moguća u okviru domaćih proizvodnih kapaciteta, uobičajenim metodama i postupcima sa standardnom tehničkom opremom koja se može naći na domaćem tržištu.

Pravila:
Idejno rešenje mora da bude prvi put javno predstavljeno, a ceniće se originalnost kreativnog rešenja i inovativnost u vrsti proizvoda.

Idejna rešenja muzejskog suvenira mogu se dostaviti u dva oblika:

1. Prototip, odnosno maketa suvenira koja se dostavlja na adresu: Muzej Nikole Tesle, Krunska 51, 11000 Beograd . Uz konkursni rad treba priložiti i konkursnu prijavu.

2. Rešenje u elektronskom obliku poslato na elektronsku adresu muzeja: suvenir.tesla@tesla-museum.org ili na CD sa nazivom za konkurs na adresu Muzeja.

Za predloge poslate na elektronsku adresu muzeja maksimalna veličina priloga je 10 MB. Za sva ostala rešenja, čija je veličina veća od 10 MB treba poslati putem servisa https://wetransfer.com/– a na elektronsku adresu Muzeja. Uz konkursni rad u istoj poruci treba priložiti i konkursnu prijavu.

Tip konkursa – pravo učešća:
Konkurs je javni. Namenjen je SAMO STUDENTIMA ZAVRŠNIH godina fakulteta umetnosti, akademija i visokih umetničkih škola, studentima arhitektonskog fakulteta i studentima master i doktorskih studija navedenih fakulteta.

Način prijave:
Svaki učesnik može da prijavi najviše tri rada. SVAKI RAD mora da sadrži i prijavu. Predlozi bez priložene konkursne prijave neće biti uzimani u razmatranje.

Prijava za konkurs treba da sadrži sledeće podatke: ime i prezime autora, naziv fakulteta na kome studira, naziv studijskog programa, broj indeksa, kontakt telefon i adresu, adresu elektronske pošte učesnika, i kratak opis rada.

Formular za prijavu rada se može preuzeti na sajtu Muzeja Nikole Tesle.

Muzej_Nikole_Tesle_permanent-exhibition

Stalna postavka – Muzej Nikole Tesle u Beogradu

Nagrade i priznanja:
Odabrani radovi će biti izloženi na izložbi u „Noći muzeja“ 18. maja 2019. godine u Muzeju Nikole Tesle. Svi radovi će dobiti sertifikat Muzeja koji potvrđuje učešće na konkursu za izradu muzejskog suvenira Muzeja Nikole Tesle.

Muzej će dodeliti tri nagade.

Rokovi:
Konkurs će biti raspisan 15.01.2019. na vebsajtu Muzeja (https://nikolateslamuseum.org/) i u sredstvima javnog informisanja.

Konkurs će biti otvoren do 12.04.2019. i to je krajnji rok za predaju radova i idejnih rešenja.

Žiri će potom pregledati sve radove i odabraće tri koja će nagraditi.

Dodela nagrada će biti 17. maja 2019. godine – dan pre „Noći muzeja“ a sva idejna rešenja ili prototipovi radova za muzejski suvenir koji budu ušli u uži izbor će biti prikazani na izložbi „Noću muzeja“ 18. maja 2019. u Muzeju Nikole Tesle.

Modeli radova pristiglih na konkurs će posle izložbe „Noći Muzeja“ biti vraćeni autorima.

Autorska prava:
Učesnik konkursa garantuje Muzeju da je isključivi nosilac autorskih prava na podnetom radu i da je rad njegovo originalno rešenje i da će aktivno učestvovati u eventualnim postupcima, odnosno zaštitiće Muzej u slučaju spora u vezi sa zaštitom autorskih prava.

Muzej Nikole Tesle zadržava pravo dodavanja svog logotipa na originalni dizajn.

Nagrade:
Nagradni fond iznosi 225.000,00 dinara i raspoređuje se nagrađenima u sledećim iznosima:
– Prva nagrada 100.000,00 dinara,
– Druga nagrada 75.000,00 dinara,
– Treća nagrada 50.000,00 dinara.

Novčane nagrade isplaćuju se dobitnicima jednokratno, u roku od 30 dana od dana proglašenja odluke žirija. Muzej ne preuzima obavezu da proizvodi i prodaje nagrađene radove.

Posebnim ugovorima regulisaće se uzajamna prava i obaveze Muzeja i autora čiji rad je izabran za proizvodnju i prodaju.

Muzej_Nikole_Tesle_tours

Muzej_Nikole_Tesle_VR

Ture u Muzeju Nikole Tesle u Beogradu

Članovi žirija:
– Dragana Rusalić – akademski vajar urednik Dizajn centra KCB
– Nikola Kolja Božović – vanr. prof. na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu.
– Lidija Jovanović – diplomirani kostimograf scenskog odevanja, predsednica ULUPUDS-a
– Pavle Vasev – d.i.a, podpredsednik ULUPUDS-a
– Milica Kesler – istoričar umetnosti, kustos Muzeja Nikole Tesle.

Ocenjivački kriterijum:
Žiri će se pri izboru rukovoditi sledećim kriterijumom pri izboru radova: osim umetničkog kvaliteta i inovativnosti radova, komunikativnost sa publikom, nužna je i tehnička izvodljivost u okviru domaćih proizvodnih kapaciteta i finansijska racionalost pri izvođenju rada.