UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Gostujuće predavanje: “Upotreba drveta u cilju unapređenja zdravlja u izgrađenoj sredini” – dr Majkl Burnard (Michael Burnard)

Pozivamo vas da prisustvujete gostujućem predavanju dr Majkla Burnarda (Michael Burnard), američkog istraživača, docenta na na studijskim programima Sustainable Built Environments (Održiva izgrađena okruženja) Univerziteta Primorska u Sloveniji, koje će se održati u utorak, 11.12.2018. godine u 14.15 časova, u  sali 254 Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, pod naslovom:

”Wood use for health in the built environment”
(”Upotreba drveta u cilju unapređenja zdravlja u izgrađenoj sredini”)

Predavanje je otvoreno za sve zainteresovane.

Dobrodošli!

Apstrakt:
Upotreba drveta u enterijeru ima restorativni efekat prirode tamo gde ljudi provode većinu svog vremena: unutar građevina. Upotreba drveta može unaprediti zdravlje i blagostanje ljudi koji koriste takav prostor. Drvo se smatra prirodnim materijalom koji kada se odgovorno koristi, pruža brojne benefite korisnicima, uključujući veći komfor, restauraciju unutar objekata i povezivanje korisnika sa njihovom lokalnom sredinom, što sa druge strane može da ih podstakne i na odgovorniji odnos prema prirodnoj sredini.

U kombinaciji sa funkcionalnom šemom objekta koja omogućava pristupačnost, promoviše aktivnost i povećava sigurnost preko ergonomskih intervencija unutar zgrade, drvo može biti deo sveobuhvatnog projektantskog rešenja objekata. Ovo predavanje prezentuje rezultate postojećeg istraživanja o upotrebi drveta u svrhu zdravlja u izgrađenom okruženju i uvođenja restorativne ekološke i ergonomske paradigme koja ima za cilj pružanje smernica za korišćenje drveta u objektima radi promovisanja zdravlja, blagostanja, društvene odgovornosti i brige za životnu sredinu.

Burnard_Mike_portret_opt

Biografija:
dr Majkl Burnard (Michael Burnard) je rođen u blizini Portlanda, Oregon, u Sjedinjenim Američkim Državama. Odrastao je u šumovitom predelu, najpre sledeći svog oca i svog dedu vodeći porodičnu pilanu, a kasnije je radio za kompaniju koja je postala poznata po svojim inovativnim proizvodima, marketingu i poslovanju. U akademske vode se vratio 2010. godine i završio svoje master studije iz oblasti šumarstva na Državnom Univerzitetu Oregon 2012. Preselio se u Sloveniju 2013. godine radi doktorskih studija na Univerzitetu Primorska, Kopar, Slovenija i u želji da radi sa dr Andrejom Kutnarom. Svoje doktorske studije završio je 2018. godine.

On je zamenik direktora InnoRenew CoE istraživačkog centra, Izola, Slovenija i vodi istraživačku grupu ”Ljudsko zdravlje u izgrađenom okruženju”. Docent je na Univerzitetu Primorska u Kopru, gde predaje na studijskim programima Sustainable Built Environments (Održiva izgrađena okruženja). Oblast interesovanja njegovog istraživačkog rada jeste ljudsko zdravlje u izgrađenom okruženju i interdisciplinarni rad koji povezuje informatiku, tehnologiju, nauku o obradi podataka i istraživanje obnovljivih materijala.

Univerza-na-Primorskem_small InnoRenew_CoE_Logo-small