UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OASA-35070 i IASA-35070 – Studio 03a – Razvoj projekta: uvodno predavanje i obilazak lokacije

Obaveštenje

Studijska celina:
Studio 03a

Predmet:
OASA-35070 – Studio 03a – Razvoj projekta
IASA-35070 – Studio 03a – Razvoj projekta

Uvodno predavanje iz predmeta STUDIO 03a – RAZVOJ PROJEKTA biće održano u četvrtak, 04. oktobra 2018. godine u amfiteatru u 14.15 časova.

Obilazak lokacije, koja je predviđena za ovogodišnji zadatak, je samostalan i predviđen je pre uvodnog predavanja.

Od studenata se očekuje obilazak i snimanje lokacije odnosno analiza projektnog zadatka sa evidentiranjem i mogućom raspodelom funkcionalnih celina objekta. Od studenata se očekuje i uočavanje prednosti i nedostataka predmetne lokacije, sa evidentiranjem faktora koji utiču na formiranje arhitektonsko-urbanističkog koncepta.

Podloge, lokacija i projektni zadatak se nalaze na Arh.Portal-u. (sedam priloga)

Raspored vežbanja po studijima, sa timovima nastavnika i saradnika možete pogledati u priloženom dokumentu:

OASA-35070 i IASA-35070 Studio 03a – Razvoj projekta – spiskovi po salama.

Raspored vežbanja po salama

Posle uvodnog predavanja odlazak do svojih sala za vežbanje – upoznavanje sa nastavnicima i saradnicima.

Rukovodilac nastavne celine:
v.prof. Dragan Marčetić