УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење

Студијска целина:
Студио 03а

Предмет:
ОАСА-35070 – Студио 03а – Развој пројекта
ИАСА-35070 – Студио 03а – Развој пројекта

Уводно предавање из предмета СТУДИО 03а – РАЗВОЈ ПРОЈЕКТА биће одржано у четвртак, 04. октобра 2018. године у амфитеатру у 14.15 часова.

Обилазак локације, која је предвиђена за овогодишњи задатак, је самосталан и предвиђен је пре уводног предавања.

Од студената се очекује обилазак и снимање локације односно анализа пројектног задатка са евидентирањем и могућом расподелом функционалних целина објекта. Од студената се очекује и уочавање предности и недостатака предметне локације, са евидентирањем фактора који утичу на формирање архитектонско-урбанистичког концепта.

Подлоге, локација и пројектни задатак се налазе на Арх.Портал-у. (седам прилога)

Распоред вежбања по студијима, са тимовима наставника и сарадника можете погледати у приложеном документу:

ОАСА-35070 и ИАСА-35070 Студио 03а – Развој пројекта – спискови по салама.

Распоред вежбања по салама

После уводног предавања одлазак до својих сала за вежбање – упознавање са наставницима и сарадницима.

Руководилац наставне целине:
в.проф. Драган Марчетић