UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Upis studenta u više godine OAS, IAS i MAS obaviće se prema terminskom planu za septembar 2018. godine u sobi 205.

 1. Upis u drugu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija, ponovljenu drugu i ponovljenu prvu godinu
  ponedeljak 24. septembar i utorak 25. septembar 2018. godine od 10-13 sati, 14-17 i od 18-20 sati.
 2. Upis u treću godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija i ponovljenu treću godinu
  subota 22. i nedelja 23. septembar 2018. godine od 10-13 sati, 14-17 i od 18-20 sati,
 3. Upis u četvrtu godinu integrisanih akademskih studija
  sreda 26. septembar 2018. godine od 10-13 sati i od 14-16 sati,
 4. Upis u petu godinu integrisanih akademskih studija i ponovljenu četvrtu godinu
  četvrtak 20. septembar 2018. godine od 17-20 sati,
 5. Upis u drugu godinu master akademskih studija, ponovljenu drugu i ponovljenu prvu godinu
  četvrtak 20. septembar 2018. godine MAS-IU od 10-11 sati, MAS-UA od 11-12 sati, MASA-U / AK / AT od 13-16 sati i petak 21. septembar 2018. godine MASA-A od 10-14, 15-17 i od 18-20 sati.

SVI studenti su u obavezi da popune obrazac ŠV-20 on-line na servisu e-student i studentsku anketu za prethodnu školsku godinu.

Dokumentacija za upis

Studenti za upis podnose sledeću dokumentaciju:

 • INDEKS sa obavezno upisanim predmetima koje student prijavljuje iz naredne godine studija za školsku 2018/19. Predmete upisati prema redosledu iz uglednog primerka objavljenog na sajtu i oglasnoj tabli.
 • 1 OBRAZAC ŠV-20 – preuzeti /odštampati dvostrano sa sajta Fakulteta
 • 2 SEMESTRALNA LISTA – (preuzeti/odštampati dvostrano sa sajta Fakulteta) sa upisanim položenim predmetima iz oba prethodna semestra
 • PRIJAVU ZA UPIS U ODGOVARAJUĆU GODINU – preuzeti/odštampati dvostrano sa sajta Fakulteta (link do dokumenta na dnu ove stranice);
 • Potpisanu saglasnost o korišćenju ličnih podataka / u jednom primerku / za sve studente (zavedeno u opštoj službi u sobi 206-a) – dobija se pri upisu
 • Dva uverenja o studiranju – dobija se pri upisu
 • 2 primerka ugovora o plaćanju školarine, zavedena u opštoj službi u sobi 206 – a (Podnose samofinansirajući studenti, strani državljani i studenti koji ponovo slušaju nepoložene predmete iz prethodne godine studija. Ugovori se mogu nabaviti prilikom upisa)
 • Dokaz o uplati prve rate školarine ili celokupnog iznosa školarine (uplatnica br 1. – vidi u priloženom Uputstvu na dnu ove stranice).

Pored navedenog budžetski studenti podnose i sledeće:

 • Potpisanu Izjavu o statusu u pogledu finansiranja u jednom primerku (zavedeno u opštoj službi u sobi 206-a) – i
 • Dokaz o uplati 100.00 dinara za rad Univerzitetskog centra za razvoj karijere (uplatnica br 2. – vidi u priloženom Uputstvu na dnu ove stranice).

Strani državljani, pored navedenog podnose i sledeće:

 • Dokaz da su zdravstveno osigurani za školsku 2018/19. godinu i
 • Fotokopiju važećeg pasoša.

Formulari za saglasnost, izjavu i ugovore dobijaju se ispred sale 205 na dan upisa.

Individualno osiguranje za tekuću školsku godinu svi studenti mogu uplatiti kod predstavnika studenata na Fakultetu (visina uplate 500,00 din).