UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

2018_Edukacijom-do-zaposlenja_01

Čukarica, 2018. | Izvor fotografije: GO Čukarica

Opština Čukarica i Kancelarija za mlade ove opštine, u saradnji sa Regionalnom agencijom za razvoj i evropske integracije i uz podršku Ministarstva za omladinu i sport, organizuje obuku o započinjanju, vođenju i unapređenju sopstvenog posla za nezaposlene mlade između 18-30 godina, koji imaju neku poslovnu ideju i treba im podrška za razvoj i unapređenje iste. Rok za prijavu je subota, 15. septembar 2018. Broj mesta je ograničen.

Projekat Edukacijom do zaposlenja ima za cilj da podrži razvoj preduzetništva mladih u Gradskoj opštini Čukarica, kroz uspostavljanje novog servisa za podsticanje i podršku samozapošljavanju mladih, njihovo lično i profesionalno usavršavanje mladih, kao i za razvijanje i unapređenje profesionalnih i poslovnih ideja.

Mladima će biti pružen set podrške u vidu
– obuke o započinjanju, vođenju i unapređenju sopstvenog posla,
– rada sa mentorom i
– preduzetničkih susreta.

Ciljna grupa projekta su mladi nezaposleni, uzrasta od 18 do 30 godina, kojima je potrebna podrška za razvoj i unapređenje poslovnih ideja i veština; obuka za započinjanje, razvoj i unapređenje sopstvenog posla kao i mentorska podrška.

Realizacijom projektnih aktivnosti na gradskoj opštini Čukarica, mladima potencijalnim preduzetnicima biće pružena mogućnost da kroz set podrške koju dobiju, razviju svoj preduzetnički duh i unaprede svoje poslovne ideje.

Kroz projekat će se osnažiti pojedinci koji imaju motivaciju i ideju da razviju sopstveni posao. Efekti projekta doprinose stvaranju uslova za unapređenje položaja i učešća mladih u lokalnoj zajednici i stimulisanje samozapošljavanja i preduzetništva mladih.


Rok za podnošenje prijava sa pratećom dokumentacijom je subota, 15. septembar 2018. godine do 15 časova.

Potrebna dokumentacija:
1. Formular Prijave – Obrazac broj 1.
2. Izjava podnosioca Prijave da na dan podnošenja prijave nije upisan u registar privrednih subjekata koji se vodi kod Agencije za privredne registre kao osnivač ili član privrednog društva, odnosno kao preduzetnik i da je nezaposleno lice – Obrazac broj 2.
3. Fotokopija/Očitana lične karte podnosioca Prijave.
4. Kopije sertifikata/potvrda vezanih za stručno usavršavanje (dostavljaju se samo u slučaju da ste u prijavi naveli dodatne obuke/treninge/seminare).

Javni konkurs
Izjava podnosioca prijave
Obrazac prijave
Kriterijumi za izbor korisnika projekta

Za dodatne informacije se možete obratiti na telefon 011/3052 119 i putem e-mail-a: kzm@cukarica.rs