УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

2018_Edukacijom-do-zaposlenja_01

Чукарица, 2018. | Извор фотографије: ГО Чукарица

Општина Чукарица и Канцеларија за младе ове општине, у сарадњи са Регионалном агенцијом за развој и европске интеграције и уз подршку Министарства за омладину и спорт, организује обуку о започињању, вођењу и унапређењу сопственог посла за незапослене младе између 18-30 година, који имају неку пословну идеју и треба им подршка за развој и унапређење исте. Рок за пријаву је субота, 15. септембар 2018. Број места је ограничен.

Пројекат Едукацијом до запослења има за циљ да подржи развој предузетништва младих у Градској општини Чукарица, кроз успостављање новог сервиса за подстицање и подршку самозапошљавању младих, њихово лично и професионално усавршавање младих, као и за развијање и унапређење професионалних и пословних идеја.

Младима ће бити пружен сет подршке у виду
– обуке о започињању, вођењу и унапређењу сопственог посла,
– рада са ментором и
– предузетничких сусрета.

Циљна група пројекта су млади незапослени, узраста од 18 до 30 година, којима је потребна подршка за развој и унапређење пословних идеја и вештина; обука за започињање, развој и унапређење сопственог посла као и менторска подршка.

Реализацијом пројектних активности на градској општини Чукарица, младима потенцијалним предузетницима биће пружена могућност да кроз сет подршке коју добију, развију свој предузетнички дух и унапреде своје пословне идеје.

Кроз пројекат ће се оснажити појединци који имају мотивацију и идеју да развију сопствени посао. Ефекти пројекта доприносе стварању услова за унапређење положаја и учешћа младих у локалној заједници и стимулисање самозапошљавања и предузетништва младих.


Рок за подношење пријава са пратећом документацијом је субота, 15. септембар 2018. године до 15 часова.

Потребна документација:
1. Формулар Пријаве – Образац број 1.
2. Изјавa подносиоца Пријаве да на дан подношења пријаве није уписан у регистар привредних субјеката који се води код Агенције за привредне регистре као оснивач или члан привредног друштва, односно као предузетник и да је незапослено лице – Образац број 2.
3. Фотокопија/Очитана личне карте подносиоца Пријаве.
4. Копије сертификата/потврда везаних за стручно усавршавање (достављају се само у случају да сте у пријави навели додатне обуке/тренинге/семинаре).

Јавни конкурс
Изјава подносиоца пријаве
Образац пријаве
Критеријуми за избор корисника пројекта

За додатне информације се можете обратити на телефон 011/3052 119 и путем е-mail-a: kzm@cukarica.rs