UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

M01hexa_360

Dobrodošli na veb izložbu odabranih radova studenata studijskih programa Master akademske studije Arhitektura i Master akademske studije Unutrašnja arhitektura, urađenih na predmetu Studio M01 – Projekat u školskoj 2017/18. godini. Studio M01 – Projekat je predmet u okviru prvog semestra programa MAS Arhitektura 2017/18 – I godinaMAS Unutrašnja arhitektura 2017/18 – I godina. Uživajte!

Master akademske studije Arhitektura 2017/18
MODUL ARHITEKTURA: MASA-A11011 STUDIO M01A – Projekat
MODUL URBANIZAM: MASA-U11011 STUDIO M01U – Projekat
MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE: MASA-AT11011 STUDIO M01AT – Projekat

Master akademske studije Unutrašnja arhitektura 2017/18
STUDIO M01 AD MUAD-11061 STUDIO M01AD – Projekat

Filter
 • 4 Elementa : 4 Paviljona : Jurija Gagarina : Novi Beograd

  4 Elementa : 4 Paviljona : Jurija Gagarina : Novi Beograd

  4 ELEMENTA : 4 PAVILJONA : JURIJA GAGARINA : NOVI BEOGRAD
  Nastavnik: dr Vladimir Milenković, vanredni profesor
  Student: Ema Vasilijević
  Tema projekta: Isprojektovati Paviljon u zoni Bulevara Jurija Gagarina. Obim intervencije izabrati tako…

 • Ada Ciganlija – Oaza edukacije

  Ada Ciganlija – Oaza edukacije

  Nastavnik: arh. Goran Vojvodić, vanredni profesor
  Student: Aleksandra Maksimović
  Tema projekta: Prostorni okvir zadatka predstavlja Ada Ciganlija – rekreativni centar Beograda. Koristeći se karakterom i bonitetom zatečene infrastrukture, analizom morfologije terena…

 • Vizitorsko – edukativni centar

  Vizitorsko – edukativni centar

  Nastavnik: dr Aleksandar Videnović, docent
  Student: Katarina Lažetić
  Tema projekta: U skladu sa tematskim okvirom, koji apostrofira areale i prirodu kao kontekst u projektovanju celina, zadatak predstavlja osmišljavanje i sofisticirano uklapanje višenamenskih,…

 • Eksperimentarijum na Zvezdari

  Eksperimentarijum na Zvezdari

  Nastavnik: dr Milan Maksimović, docent
  Student: Stefan Potkonjak
  Tema projekta: Cilj zadatka je projektovanje idejnog, programskog i arhitektonsko-urbanističkog rešenja novog istraživačko-edukativnog centra na Zvezdari, sa razvijenom programskom i prostornom organizacijom.

 • Nastavni hab u Zemunu i digitalne platforme grada: Start Up City

  Nastavni hab u Zemunu i digitalne platforme grada: Start Up City

  Nastavnik: arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor
  Student: Andrijana Kuzmanović
  Tema projekta: Nastavni hab je zamišljen kao mesto razmene znanja studenata, fakulteta, preduzetnika i lokalnog stanovništva. Istražuje fenomen međusobne saradnje kroz zajedničko…

 • Nova škola arhitekture kao pokretač obnove gradskog tkiva

  Nova škola arhitekture kao pokretač obnove gradskog tkiva

  Nastavnik: dr Đorđe Stojanović, docent
  Student: Katarina Odović
  Tema projekta: Studenti će imati zadatak da osmisle arhitektonsko rešenje nove arhitektonske škole-fakulteta. Složenost zadatka se ogleda u potrebi za preispitivanjem prinicipa savremnog arhitektonskog…

 • Savremena „Gimnazija“

  Savremena „Gimnazija“

  Nastavnik: arh. Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor
  Student: Tamara Kenić
  Tema projekta: Tematski okvir – Arhitektura kao učesnik u obrazovanju_Prostori edukacije. Programski okvir – Savremena „Gimnazija“ – prostori za učenje, istraživanje, komunikaciju,…

 • Fabrika obrazovanja. Autoput E70: Blok 29, 32, 33, 34

  Fabrika obrazovanja. Autoput E70: Blok 29, 32, 33, 34

  Nastavnik: arh. Milan Đurić, vanredni profesor
  Student: Luka Grgić
  Tema projekta: Projektovati FABRIKU OBRAZOVANJA, Auto put E70, kao ideju da je savremeno programski kontrolisano, prostorno promenljivo i vremenski bezgranično. Projektovati novi koncept…

 • Centar simultanih studija umetnosti – arhitekture – medija: Obale kulture

  Centar simultanih studija umetnosti – arhitekture – medija: Obale kulture

  Nastavnik: arh. Zoran Lazović, redovni profesor
  Student: Srećko Andrijanić
  Tema projekta: Projektovati umetnički edukativni centar simultanih studija u kome će se sticati nova teorijska i praktična znanja i veštine, usavršavati i proizvoditi…

 • Ekološki urbani dizajn

  Ekološki urbani dizajn

  Nastavnik: dr Jelena Živković, vanredni profesor
  Student: Diana Popčić
  Tema projekta: Ekološki urbani dizajn teži da integrisanjem u životne procese poveže prirodu i kulturu i podstakne kreativnost u traganju za dizajnerskim…

 • Projektovanje i realizacija stambenih i poslovnih objekata

  Projektovanje i realizacija stambenih i poslovnih objekata

  Nastavnik: dr Branislav Žegarac, redovni profesor
  Student: Dušan Ristić
  Tema projekta: Studenti se upoznaju sa savremenim pristupima u projektovanju, materijalizaciji i realizaciji stambenih i poslovnih objekata, u delovima Beograda. Pored projektovanja studenti…

 • HY – OFFICE / Hibridni poslovni objekat

  HY – OFFICE / Hibridni poslovni objekat

  Nastavnik: dr Budimir Sudimac, docent
  Student: Jelena Blagojević
  Tema projekta: Osnova projektnog zadatka je razvijanje arhitektonske forme i fasadnog omotača koji će omogućiti integrativno korišćenje različitih oblika energije. Studenti se upoznaju…

 • Kadar rada

  Kadar rada

  Nastavnik: arh. Igor Rajković, docent
  Student: Anđela Ivković
  Tema projekta: Osnovni cilj nastave je da studente upozna sa gradivnim elementima unutrašnje arhitekture i metodologijom arhitektonskog projektovanja unutrašnjeg prostora. Fokus studija je…

 • Kadar konteksta

  Kadar konteksta

  Nastavnik: dr Ivana Rakonjac, docent
  Student: Jelena Korolija
  Tema projekta: U savremenom trenutku radnim prostorom se može karakterisati svaki prostor koji pruža mogućnost obavljanje poslovnih zadataka. U skladu sa načinom života korisnika,…

201718_Studio-M01-Projekat_cover

Aleksandra Maksimović – Studentski grad, Ada Ciganlija, Beograd