UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet obaveštava da će mr Miroslava Petrović Balubdžić, dipl.inž.arh. braniti doktorsku disertaciju

„Planiranje i projektovanje urbane strukture priobalja Beograda: transformacija urbanog pejzaža i tretman nasleđa“

u ponedeljak, 16.07.2018. godine u 10.00 sati u sali 254 Arhitektonskog fakulteta, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.