УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

03Bhexa-360

Пред Вама је веб изложба пројеката урађених у оквиру петог семестра Основних академских студија Архитектура – III година у школској 2017/18. години, на предмету Студио 03б – Вишепородично становање. Добродошли!

Основне академске студије Архитектура 2017/18
Студијска целина СТУДИО 03Б
ОАСА-35080 Студио 03б – Вишепородично становање

Основни циљ предмета је истраживање специфичних фрагмената архитектонско-урбанистичког пројекта које се базира на заједничкој теми вишепородичног становања. Конципиран као омнибус карактеристичних задатака који се обрађују приликом пројектовања објеката вишепородичног становања, рад на пројекту подразумева инкорпорирање савремених решења на делове архитектонско-урбанистичких склопова. Пролазећи кроз различите сегменте пројектантског процеса студенти стичу знања о факторима релевантним за формирање архитектонског решења, уз разумевање односа задате функције према затеченим вредностима.

Филтер
 • Студио проф. Дејана Миљковића

  Студио проф. Дејана Миљковића

  Наставник: арх. Дејан Миљковић, редовни професор
  Студент: Симона Штуловић
  Опис пројекта: Процес пројектовања у густој урбаној матрици изискује проверу модела кроз низ анализа. Кретање од компактности форме и пуне искоришћености парцеле ка…

 • Студио проф. Ивана Рашковића

  Студио проф. Ивана Рашковића

  Наставник: арх. Иван Рашковић, редовни професор
  Студент: Милан Ивановић
  Опис пројекта: Пројектни задатак је конципиран као студија карактеристичних фрагмената пројекта вишепородичног становања са пратећим садржајима који су подељени у више целина. Рад…

 • Студио ван.проф. др Владимира Миленковића

  Студио ван.проф. др Владимира Миленковића

  Наставник: др Владимир Миленковић, ванредни професор
  Студент: Јован Матовић
  Опис пројекта: Главна идеја пројекта је заснована на теми проваздушености, где је објекат у виду куле која се издиже изнад суседних објеката. Приземље…

 • Студио доц. мр Зорана Абадића

  Студио доц. мр Зорана Абадића

  Наставник: мр Зоран Абадић, доцент
  Студент: Милан Грујичић
  Опис пројекта: Пројекат се бави истраживањем могућности искоришћавања потенцијала аутентичне позиције објекта кроз адаптацију различитих сегмената задате типологије у циљу постизања јединствене архитектонске целине….

 • Студио доц. Милоша Комленића

  Студио доц. Милоша Комленића

  Наставник: арх. Милош Комленић, доцент
  Студент: Бојан Стојиљковић
  Опис пројекта: Користећи се једноставним формама, циљ пројекта био је да се пронађе функционално решење које би задовољило све њене кориснике. Водећи се почетном…

 • Студио доц. Милоша Ненадовића

  Студио доц. Милоша Ненадовића

  Наставник: арх. Милош Ненадовић, доцент
  Студент: Марко Станковић
  Опис пројекта: Основно полазиште приликом израде идејног решења стамбеног објекта за становање било је формирање и истраживање специфичних фрагмената архитектонско-урбанистичког пројекта који се базира…

 • Студио доц. Игора Рајковића

  Студио доц. Игора Рајковића

  Наставник: арх. Игор Рајковић, доцент
  Студент: Анастасија Ђукић
  Опис пројекта: Свака тема је обрађивана засебно у виду задатка који обухвата поставку основног проблема и истраживање могућих решења, тј. одговора на дати проблем….

 • Студио доц. др Иване Ракоњац

  Студио доц. др Иване Ракоњац

  Наставник: др Ивана Ракоњац, доцент
  Студент: Жељана Давидовић
  Опис пројекта: Позитив – негатив. Контекст локације је густо изграђено ткиво. Околни објекти углавном се нижу један до другог, чинећи улични фронт континуалним. Као…

 • Студио доц. др Јелене Ристић Трајковић

  Студио доц. др Јелене Ристић Трајковић

  Наставник: др Јелена Ристић Трајковић, доцент
  Студент: Александра Вујић
  Опис пројекта: Почетна фаза истраживања односи се на релацију новопројектоване волуметрије у односу на физичку структуру задатог просторног оквира, и резултирала је одлуком…

 • Студио доц. Драгана Стаменовића

  Студио доц. Драгана Стаменовића

  Наставник: арх. Драган Стаменовић, доцент
  Студент: Павле Николић
  Опис пројекта: Густи улични фронтови објеката који се налазе у Браће Крсмановића, уједно и тесна саобраћајна мрежа, били су главни повод за концепт пројекта….

 • Студио доц. др Павла Стаменовића

  Студио доц. др Павла Стаменовића

  Наставник: др Павле Стаменовић, доцент
  Студент: Душан Грујовић
  Опис пројекта: /

 • Студио доц. др Гроздане Шишовић

  Студио доц. др Гроздане Шишовић

  Наставник: др Гроздана Шишовић, доцент
  Студент: Илија Николић
  Опис пројекта: 01 – ВОЛУМЕТРИЈА – Жеља за постизањем приказа волуметрије на два различита начина спојена у једну целину постигнута је преко продорних вертикалних…

Приказујемо Вам део фотографија изложбе радова урађених на предмету Студио 03б – Вишепородично становање током школске 2017/18. године (аутор фотографија М. Булатовић):

Све фотографије са поменуте изложбе радова можете погледати овде (аутор фотографија М. Булатовић): https://flic.kr/s/aHsmnmdQDB

201718_Studio-03b-Viseporodicno-stanovanje_cover1

Анастасија Ђукић – Вишепородично становање, сегмент цртежа