UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OASA-36040 i IASA-36040 – Konstruktivni sistemi: Prvi kolokvijum, nadoknada predavanja i izmenjeni termini vežbi

Obaveštenje

Studijska celina:
Konstruktivni sistemi

Predmet:
OASA-36040 Konstruktivni sistemi
IASA-36040 Konstruktivni sistemi

Prvi kolokvijum iz predmeta Konstruktivni sistemi, za oba studijska programa, održaće se u subotu, 14. aprila 2018. godine sa početkom u 11.00 časova u salama 217-230 prema utvrđenom rasporedu sedenja. Takođe, u subotu, 14. aprila 2018. godine održaće se predavanje (nadoknada termina od 04. aprila 2018. godine) za studente Osnovnih akademskih studija sa početkom u 13.15 časova u amfiteatru.

Od srede, 11. aprila 2018. godine na studijskom programu Osnovne akademske studije vežbe će se izvoditi u izmenjenim terminima: grupa koja je do sada vežbala u terminu od 17.15-19.00 časova vežbaće u terminu od 19.15-21.00 čas, odnosno grupa koja je vežbala u terminu od 19.15-21.00 čas vežbaće u terminu od 17.15-19.00 časova.

Prvi kolokvijum

Materija
Kolokvijumom se proverava znanje iz sledećih tematskih jedinica – tipologija konstruktivnih sistema:
• Gredni sistemi;
• Gredni roštilji;
• Lučni sistemi;
• Okvirni sistemi;
• Tridimenzionalni sistemi;

Pitanja će biti koncipirana iz materije koja je bila izložena na predavanjima i materije koja je obrađena u udžbeniku – Miodrag Nestorović: Konstruktivni sistemi: principi konstruisanja i oblikovanja, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2007. na stranama 13-72 i 147-174.

Pitanja će obuhvatati različite aspekte prikaza navedenih tipologija konstruktivnih sistema: razvoj, odlike, klasifikacije, principe konstruisanja i oblikovanja, primenu u kontekstu arhitektonskog projektovanja i realizacije.

Polaganje
Kolokvijum se polaže pisano. Na zadata pitanja se odgovara tekstom i crtežom/skicom. Kolokvijum se isključivo polaže na listovima zadatka koje će podeliti dežurni. Na Kolokvijum je potrebno poneti pribor za pisanje i crtanje kao i indeks.

Trajanje
Kolokvijum traje 90 minuta.

Ocenjivanje
Na Kolokvijumu je moguće ostvariti maksimalno 25 poena.

Iz kabineta