UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Raspisuju se izbori za delegata u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu: oktobar 2018 – oktobar 2020.

Na osnovu člana 7. i člana 10. Pravilnika o radu Studentskog parlamenta Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i člana 9. Poslovnika Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu, Studentski parlament, na sednici održanoj 22.03.2018. godine, donosi:

ODLUKU

 1. Raspisuju se izbori za delegata u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu, predstavnika Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, u trajanju od oktobra 2018. do oktobra 2020. godine.
 2. Prijava kandidata za delegata iz tačke 1. ove Odluke vršiće se 26.03.2018. godine do 28.03.2018. godine, u dekanatu fakulteta, od 10 do 12 časova. Pravo da budu na listi za izbor delegata imaju svi studenti fakulteta koji podnesu pisanu saglasnost da prihvataju kandidaturu, na obrascima koje će utvrditi Studentski parlament i potvrdu da je student Arhitektonskog fakulteta. (dokumentacija se preuzima u dekanatu fakulteta)
 3. Isticanje konačne liste kandidata biće objavljeno 02.04.2018. godine na oglasnoj tabli fakulteta.
 4. Glasanje za delegata iz tačke 1. ove Odluke vršiće se dana 04.04.2018. godine od 10.00 do 14.00 časova. Glasanje je tajno i biće obavljeno u dekanatu fakulteta, a preliminarni rezultati glasanja će biti objavljeni najkasnije do 05.04.2018. godine do 14,00 časova.
 5. Birački odbor za sprovođenje izbora čine:
  – Doc. dr Budimir Sudimac, prodekan za finansije
  – Đorđe Bulajić, student 1. godine MAS
  – Katarina Raković, student 1. godine MAS
  – Đorđe Vujadinović, student 1. godine OASA
  – Stevo Marijanović student 2. godine MAS
 6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Studentskog parlamenta
Stevo Marijanović