UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Izabrani predstavnici studenata u Programskom odboru Centra za istraživačku delatnost (CID)

Poziv za izbor predstavnika studenata u Programskom odboru Centra za istraživačku delatnost (CID) Arhitektonskog fakulteta okončan je izborom sledećih predstavnika studenata:

  • Nikola Vuković, za Osnovne akademske studije i
  • Milja Mladenović, za Master akademske studije.

Zahvaljujemo se svim studentima koji su se prijavili i očekujemo još veći odziv u predstojećim aktivnostima CID-a.


Centar za istraživačku delatnost (CID) Arhitektonskog fakulteta predstavlja organizacionu jedinicu osnovanu sa ciljem da razvija i unapređuje istraživačku delatnost Fakulteta.