UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
  • Publikacija: Peter Eisenman In Dialogue With Architects And Philosophers – Vladan Đokić i Petar Bojanić

    By Arhitektonski fakultet_Urednik on 29/12/2017
    Knjiga je nastala kao rezultat dvodnevne konferencije: ISSUES? Concerning The Projects Of Peter Eisenman koja je održana 11. i 12. novembra 2013. godine u Beogradu, u okviru koje je Peter Eisenman razgovarao sa arhitektama i filozofima, sedeći na sceni dva dana. Knjiga, kao i događaj koji joj je prethodio, predstavljaju inovativni metodološki okvir i dinamičan teorijski pristup razvoju savremene arhitektonske misli. Razmena misli u formi dijaloga između arhitekata i filozofa sa različitim društvenim i kulturološkim polazištima unapređuje i čini dinamičnom arhitektonsku disciplinu.