UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OASA-35030 i IASA-35030 – Graditeljsko nasleđe u Srbiji: Raspored polaganja drugog kolokvijuma

Obaveštenje

Studijska celina:
Graditeljsko nasleđe

Predmeti:
OASA-35030 Graditeljsko nasleđe u Srbiji
IASA-35030 Graditeljsko nasleđe u Srbiji

Drugi kolokvijum iz predmeta Graditeljsko nasleđe u Srbiji biće održan u sredu, 10. januara 2018. godine u amfiteatru prema rasporedu i spisku istaknutom na oglasnoj tabli ispred kabineta 233.

Svaka grupa radi kolokvijum po 20 minuta.

Raspored po grupama:

Studenti Osnovnih akademskih studija ‐ Arhitektura:
Prva grupa od 11.00 do 11.20 časova – od rednog broja 1 – 75 ispred prezimena;
Druga grupa od 11.25 do 11.45 časova – od rednog broja 76 – 150 ispred prezimena;
Treća grupa od 11.50 do 12.10 časova – od rednog broja 151 – 225 ispred prezimena;

Studenti Osnovnih akademskih studija ‐ Arhitektura i Integrisanih akademskih studija ‐ Arhitektura:
Četvrta grupa od 12.15 do 12.35 časova – od rednog broja 226 – 251 ispred prezimena i svi studenti sa Integrisanih akademskih studija ‐ Arhitektura od rednog broja 1 – 50 ispred prezimena.

Gradivo za drugi kolokvijum – izvodi sa predavanja dostupni na Arh.Portalu:
1. Srednjovekovno sakralno nasleđe – manastiri (manastir Hilandar i manastiri u srednjovekovnoj srbiji)
2. Srednjovekovna naselja i utvrđeni gradovi
3. Post‐srednjovekovno sakralno nasleđe u Srbiji
4. Profano nasleđe – tradicionalna vernakularna arhitektura (jednostavni oblici stanovanja, seoske kuće brvnare, seoske kuće bondručare, seoske kuće od
kamena i seoske kuće od naboja)
5. Razvoj gradskih naselja i osnovni tipovi kuća (gradska kuća orijentalnog tipa i gradska kuća srednjoevropskog tipa)

Na kolokvijum obavezno poneti indeks (ili ličnu kartu)!

Iz kabineta