UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Protivpozarni_aparati

U skladu sa zakonskom obavezom – pravni osnov čl. 53 Zakona o zaštiti od požara (Službeni glasnik RS, br. 111/2009 i 20/2015) izvršiće se

OBUKA I PROVERA ZNANJA SVIH ZAPOSLENIH NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U BEOGRADU IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

Neopravdano odsustvo obuci i proveri znanja iz oblasti zaštite od požara povlači disciplinsku odgovornost zaposlenog, kao i upućivanje zaposlenog da se o svom tršku obuči i proveri znanje iz oblasti zaštite od požara u dobrovoljnom vatrogasnom društvu na teritoriji opštine stanovanja.

Za opravdano odsustvo u zakazanom terminu, zaposleni će biti upućeni na obuku, a naknadna provera znanja će se izvršiti u novom terminu.

Predmetnu obuku će izvršiti stručno lice odgovorno za zaštitu od požara na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Mr Nedžad Hadžiefendić, dok će član Komisije za proveru znanja biti odgovrno lice za zaštitu od požara na Arhitektonskom fakultetu Kuzmanović Obrad.

Termin obuke i provere znanja svih zaposlenih na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu je: ponedeljak, 04. decembar 2017. godine, od 12.00 do 13.00 časova u amfiteatru.