UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • OASA-11023 i IASA-11023 Umetnost danas: pomereno vreme predavanja

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 30/11/2017
  Obaveštavaju se studenti I godine OASA i IASA 2017/18 da će izuzetno u ponedeljak 04.12.2017. godine, zbog obuke i provere znanja svih zaposlenih na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu iz oblasti zaštite od požara, nastava iz predmeta OASA-IASA-11023: Umetnost danas biti održana u večernjem terminu od 19.15 do 20.00 časova u amfiteatru fakulteta.
 • Stručno predavanje iz oblasti zaštite od požara obavezno je za sve zaposlene!

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 30/11/2017
  / 04.12.2017, 12 - 13.00, u amfiteatru / U skladu sa zakonskom obavezom - pravni osnov čl. 53 Zakona o zaštiti od požara (Službeni glasnik RS, br. 111/2009 i 20/2015) izvršiće se OBUKA I PROVERA ZNANJA SVIH ZAPOSLENIH NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U BEOGRADU IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA. Predmetnu obuku će izvršiti stručno lice odgovorno za zaštitu od požara na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Mr Nedžad Hadžiefendić, dok će član Komisije za proveru znanja biti odgovrno lice za zaštitu od požara na Arhitektonskom fakultetu Kuzmanović Obrad.
 • MASA-23020-03 – Istorija i teorija 3 – Arhitektura i nacionalni identitet: polaganje kolokvijuma

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 30/11/2017
  Obaveštavaju se studenti II godine MASA koji nisu prijavili sastav grupa i naziv teme za kolokvijum i seminarski rad, da je poslednji rok bio 29. novembar 2017. godine, te da neće moći da polažu kolokvijum. Ukoliko se navedeni studenti odluče da polažu ispit potrebno je da dođu na konsultacije u sredu, 20. decembra 2017. godine (u uobičajenom terminu) kako bi prijavili sastav grupa i temu rada.
 • Izbor: Jelena Brajković, mast.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet_Urednik on 30/11/2017
  Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Beograd, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor istraživača-saradnika stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se Jelena Brajković, mast.inž.arh., izabere u zvanje istraživač – saradnik. Izveštaj Komisije se nalazi u Opštoj službi Fakulteta (II sprat, soba 204) i dostupan je javnosti trideset dana od dana objavljivanja ovog oglasa.